Vant prisen Årets sommerfugl

Prosjektet "Et barnevennlig sykehus" vant Årets sommerfugl 2023 i Nordlandssykehuset.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.12.2023
En gruppe kvinner som står i et rom

Foto: Ulrikke Jenssen Følvik

Direktør Siri Tau Ursin deler ut prisen Årets sommerfugl 2023. Fra venstre: Direktør Siri Tau Ursin, Marie Rønning Madsen, Silje Brækken Hansen og Stine Skog.

- Det føles fantastisk bra. Det er ekstra artig at prisen er stemt fram av ansatte i Nordlandssykehuset.

Det sier Silje Brækken Hansen og Stine Skog etter utdelingen.

Det var under direktørens juletale fredag 15. desember at prisen Årets sommerfugl ble delt ut til Kirurgisk klinikk ved Anestesiavdelingen og K1 for prosjektet "Et barnevennlig sykehus".

Til stede for å motta prisen var enhetsleder Stine Skog ved Kirurgisk poliklinikk, anestesisykepleier Silje Brækken Hansen og overlege Marie Rønning Madsen. Prosjektleder Kirsti Neset var også til stede.

Tradisjon

Styret i Nordlandssykehuset får ved starten av hvert møte presentert en sommerfugl-sak. Dette er en sak som omhandler en positiv hendelse, forskning, innovasjon eller annen utvikling i sykehuset.

Sommerfuglsaker presentert til styret i 2023 er: e-STROKE, samstrømming, Nora Nord, oppgavedeling ved kirurgisk sengepost A7, øyepoliklinikken Lofoten, Pasientreiser 20 år, Helt Med, Bodø-pakken, Brystdiagnostisk senter, Helseinnovasjonsuka 2023, delte stillinger i Barneklinikken og i november: Et barnevennlig sykehus.

Ansatte i Nordlandssykehuset har selv stemt fram Årets sommerfugl. I fjor var det Hippo som vant og i 2023 er det prosjektet Et barnevennlig sykehus som stikker av med den gjeve prisen.

- Når noe er gjort for andre gang, da er det en tradisjon, smilte direktør Siri Tau Ursin under utdelingen.

Små endringer

Et barnevennlig sykehus har som mål å skape en kulturendring til glede for alle involverte, og spesielt de minste pasientene. Endring i tilnærming til barn som kommer til prosedyrer og operasjon har gitt resultater for opplevd fornøydhet hos pasienter, pårørende og ansatte.

- Små endringer for forbedring har ofte stor betydning. Det er viktig å engasjere hele kollegiet, for å få til en endring, forteller prisvinnerne og fortsetter: 

- Vi må fortsette å spre kunnskap om hvordan sykehuset kan bli mer barnevennlig. Dette krever tid i undervisning, tilrettelegging for supervisjon og tid til å skrive nye prosedyrer. Lystgass som er tilgjengelig hele døgnet bør komme på plass i Akuttmottaket.