Den internasjonale pasientsikkerhetsdagen 17. september

Trygg og sikker fødselsomsorg

I følge WHO dør omtrent 810 kvinner hver dag på verdensbasis, av årsaker som kunne vært forebygget i forbindelse med graviditet og fødsel. 6700 nyfødte dør også hver dag. Trygg og sikker fødselsomsorg er derfor årets tema for den internasjonale pasientsikkerhetsdagen 17. september.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 17.09.2021
Sist oppdatert 20.09.2021


     

To damer som undersøker en babydukke

Jordmor May Sunita Bergli (til venstre) og barnepleier Marina Reinås Johansen ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Dødsfall blant nyfødte utgjør 47 prosent av alle under dødsfall blant barn under 5 år. Videre er omtrent to millioner babyer dødfødte hvert år.

Norge er et av verdens tryggeste land å føde, og å bli født, i. Likevel skjer det uønskede hendelser ved fødsler og det er flere områder som kan bli bedre. Også i Norge.

- De tre fødestedene i Nordlandssykehuset har derfor stort fokus på tverrfaglig trening og simulering. Dette gjelder både fødestua i Lofoten, fødeavdelingen i Vesterålen og Kvinneklinikken i Bodø, sier avdelingsleder for alle fødestedene i Nordlandssykehuset, Nina Jamissen og lister opp:

  • En dag i måneden har Kvinneklinikken treninger sammen med barnelegene på nyfødtintensiv/Barneklinikken.
  • Ukentlig gjennomføres det internundervisning for alle tre enhetene på tvers av lokasjonene.
  • Fødestua i Lofoten og fødeavdelingen i Vesterålen arrangerte akuttdager for leger og jordmødre i september der 42 deltok. I juni ble akuttdagene holdt i Bodø.
  • Det skal holdes eget fasilitator-kurs for leger og jordmødre i september. På den måten sikrer vi oss fasilitatorer i enhetene slik at vi enkelt kan trene sammen.
  • Vi øker vår forbedringskunnskap med å utdanne forbedringsagenter gjennom QI Nord. På forrige kull deltok to jordmødre fra Bodø. Dette året går jordmor og lege fra Vesterålen utdanningen. 

- Vi tror på at fokus på god kommunikasjon på tvers av avdelinger og trening hvor alle ledd er involvert bidrar til at Nordlandssykehuset skal gi  trygg og sikker fødselsomsorg, sier Jamissen.

Verdens pasientsikkerhetsdag ble opprettet i 2019 for å øke den globale forståelsen av pasientsikkerhet, øke offentlig engasjement i sikkerheten til helsehjelp og fremme globale tiltak for å forbedre pasientsikkerheten og redusere pasientskade.

Nasjonalt markeres dagen av I trygge hender, sammen med Folkehelseinstituttet, Norsk sykepleierforbund, Den norske Jordmorforening, Statens helsetilsyn, statens undersøkelseskommisjon og Helsedirektoratet ved å arrangere et webinar med temaet: «Fødselsomsorg i verdensklasse – det er likevel forbedringsmuligheter».

​​​