Tre nye overleger til Vesterålen

På kort tid har Lofoten og Vesterålen DPS ansatt tre psykiatere: - Vesterålen DPS blir tilført voldsomt med kompetanse, sier avdelingsleder Desirée Skjerpen Høgmo.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 19.04.2023
Sist oppdatert 20.04.2023
Bilde av enhetsledere

En gjeng glade ledere, fra venstre: Enhetsleder Ingelin Bakken ved Ambulant akutt-team og FACT, assisterende enhetsleder Roy Rønne Gaasland ved Voksenpsykiatrisk døgnenhet, enhetsleder Elaine Ånstad ved Voksenpsykiatrisk enhet og enhetsleder Lise-Marie Larsen Sandvold ved Allmennpsykiatrisk døgnenhet. Foto: Nordlandssykehuset/Elisabet Steffensen.​

I løpet av noen få uker har Nordlandssykehuset ansatt tre av fire overleger i psykiatri til Lofoten og Vesterålen DPS. 

- Flere av stillingene har vært vakante i flere år. Det er vanskelig å rekruttere overleger i psykiatrien generelt, i all hovedsak må vi utdanne våre egne. Det er en nasjonal utfordring at vi ikke har nok leger, forteller avdelingsleder Desirée Skjerpen Høgmo ved Lofoten og Vesterålen DPS i Psykisk helse- og rusklinikken. 

Skjerpen Høgmo tro​​r svaret på hvorfor rekruttering til disse konkrete stillingene løste seg, er sammensatt:
 
- Enhetslederne har jobbet knallhardt for å lage gode utlysningstekster. Dette er stillinger som har vært utlyst mange ganger, og etter hvert som man har jobbet med dette, har man blitt bedre på å skrive utlysningstekster, sier avdelingslederen og legger til:

- Vi har også jobbet med arbeidsmiljøet som framsnakkes av ansatte, og vi har dyktige medarbeidere med masse kompetanse. Det er positivt når vi skal rekruttere fagfolk til disse miljøene. Vi har ei tydelig organisering og arbeidsfordeling som gjør at det er aktuelt å søke jobb hos oss. I tillegg har vi hatt en dose flax. 

Tilknytning til Vesterålen

Overlegene som nå har takket ja til jobben i Vesterålen har alle ei tilknytning til stedet, noe som også forhåpentligvis vil gjøre det lettere å beholde dem inn i fremtiden. 

- En av dem er fra Hadsel kommune, en annen har en samboer herfra, og den tredje har en fritidsbolig her og er kjent i området. 

På spørsmål hva det betyr å ha fått ansatt disse tre svarer hun:

- For arbeidsmiljøet betyr det først og fremst at vi får en helt annen stabilitet og forutsigbarhet for fagmiljøet og den faglige utviklingen. Vi har vært fornøyde med de vikarene vi har hatt, de har gjort en kjempejobb, men det er noe med det å vite at vi har faste overleger og at vi kan videreutvikle de vi har, faglig. Det har også en økonomisk fordel ¬ det er helt andre kostnader enn å ha folk inne fra byrå. Vi håper også det er positivt for våre samarbeidspartnere at vi har egne folk på plass.

Høy kompetanse

Høgmo trekker fram den faglige kompetansen som Nordlandssykehuset nå kan skilte med. 

- Den ene psykiateren er også nevrolog, og er dermed dobbeltspesialist. Den andre er spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, og dette er kompetanse det er særdeles vanskelig å få tak i. Den tredje har kompetanse på personlighetsforstyrrelser og har erfaring fra Modum Bad. Med dette vil Vesterålen DPS bli tilført voldsomt med kompetanse. 

Også for pasientene er det positivt.

- Jeg tenker at pasientene får oppleve en tydeligere faglig profil. De får et kjent navn å forholde seg til, og et annet forhold til sin behandler når legene blir værende.

De tre nye overlegene starter i sin nye jobb til sommeren og etter sommerferien. En av dem er ansatt ved døgnavdelingen, og to er ansatt i poliklinikken.

- Vi alle er veldig glade for at vi har klart å rekruttere disse legene. Jobben fremover nå blir ikke bare å rekruttere, men å beholde de ansatte, samt skape gode fagmiljø på kryss og tvers i Lofoten og Vesterålen, avslutter Skjerpen Høgmo. 

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset er også fornøyd med nyansettelsene. 

- Vi er svært glade for denne historiske rekrutteringen til de faste overlegestillingene i DPS lokasjon Vesterålen. Det vil bidra til stabilitet og kontinuitet, og gi et styrket fagmiljø, både internt, på tvers av enheter og avdelinger og for våre øvrige samarbeidspartnere.