To overvåkningsplasser på plass ved Barneklinikken

- Dette er et stort løft og et veldig bra tilbud til syke barn i Nordland, sier avdelingsoverlege Kristin Wasland.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 10.05.2021
Sist oppdatert 08.09.2023
Rom på barneavdelingen

Fredag forrige uke var det markering av de to nye plassene. Da hadde de ansatte blåst opp ballonger, hengt opp vimpler i taket og pyntet med konfetti på gulvet.

To barneovervåkningsplasser er endelig er på plass ved Nordlandssykehuset Bodø. 

- Det gjør at vi i større grad kan behandle barn som ellers ville blitt overført til intensivenheten, sier avdelingsoverlege Kristin Wasland og fortsetter:

- Barna har det bedre i Barneklinikken. Her er sykepleierne vant med barn, og utstyret og rommene er tilpasset barna. Mange av pasientene våre er kronisk syke og både dem og foreldrene kjenner personalet og avdelingen. Pasienten får en helt annen opplevelse av behandlingen, sier Wasland.

160 døgn per år

Seksjonsoverlege Bjørg Evjenth sier at Barneklinikken i Nordlandssykehuset er og har vært offensiv og faglig frampå. 

- Vi har allerede drevet med behandling på pasienter som kategoriseres som overvåkningspasienter, og vi var veldig klare for å få dette formalisert, sier Evjenth. 

I Nordlandssykehusets strategiske utviklingsplan for 2018-2035 har det vært et satsingsområde å etablere en barneovervåkning ved Barneklinikken i Bodø. Dette er også et nasjonalt satsingsområde. 

- Vi ønsker å gi et bedre tilrettelagt og kvalitetssikret tilbud for barn som er akutt og kritisk syke. Tidlig innsatt observasjon og behandlingstiltak vil ofte ha en positiv effekt på sykdomsforløpet, sier hun.

Barnerom

Seksjonsoverlege Bjørg Evjenth, avdelingsoverlege Kristin Wasland og fagsykepleier Helga Storå ved Barneklinikken. Her ved en av de to nye overvåkningsplassene.

Det anslås at cirka ti prosent av pasienter som innlegges ved en barneavdeling har behov for barneovervåkning i løpet av oppholdet.

- Overvåkningsbehovet er ofte relativt kortvarig hos barn, vanligvis under to døgn. Hos oss vil dette utgjøre cirka 160 overvåkningsdøgn/år og vi regner med at behovet vil øke, sier Evjenth.

Fortsatt vil det være slik at pasienter med behov for mer avansert behandling skal overflyttes til intensiv, eksempelvis behov for intubasjon og respirator.

Bedre kvalitet

Utstyret til de to nye overvåkningsplassene har jevnt og trutt kommet etter jul. Fredag var det markering for at to sengerom nå er gjort om til overvåkningsplasser.

- Dette gjør at vi har fått et system og bedre struktur for å kunne gi god overvåkning i sykehuset, sier Wasland.

Utstyret er forbedret, personellet er opplært og bemanningen forsterket. 

- Alle ansatte har fått opplæring i det nye utstyret, og vi har hatt et godt samarbeid med intensivenheten. Kvaliteten er forsterket, sier Wasland.

BiPAP

Bjørg Evjenth og Kristin Wasland sjekker ut den nye BiPAP-maskinen. - Likt utstyr ved alle enhetene i Barneklinikken gjør det lettere og tryggere for personalet og pasientene, sier Wasland.

​Rett behandling til rett tid

Evjenth takker sykehuset for at de har gjort dette mulig.

- Jeg vil berømme sykehuset som har kjøpt inn utstyret vi har sagt er nødvendig for å opprettholde god drift. Dette er for de pasientene som er for dårlige til en vanlig seng, men som likevel ikke trenger den mest intensive behandlingen. Det gir god overvåkning og en eventuell akuttbehandling blir raskere igangsatt. Det forbedrer forløpet, sier Evjenth. 

- Pasienten får rett behandling til rett tid og forhindrer overføringer til intensivenheten. Det er et løft og veldig bra tilbud til syke barn i Nordland, avslutter Wasland.