Tilbud om håndterapi ved Nordlandssykehuset Lofoten

Pasienter med skade, sykdom eller medfødt lidelser i hånd og underarm kan få poliklinisk oppfølging av ergoterapeut og fysioterapeut.

Ingrid Renli, spesialergoterapeut, Ergo- og Fysiotjenesten, Nordlandssykehuset Lofoten
Publisert 20.10.2021
Sist oppdatert 19.09.2023


 

Dame som viser pasient hvordan man beveger og trener hånden

Nordlandssykehuset Lofoten har tilbud om håndterapi ved ergoterapitjenesten. Tilbudet innebærer poliklinisk oppfølging av pasienter med skade, sykdom eller medfødte lidelser i hånd og underarm. 

Ved mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å henvise pasienten direkte til håndterapi før, eller i påvente av, vurdering av spesialist ved for eksempel ortopedisk, revmatisk eller medisinsk avdeling.

Ved henvisning til håndterapi, vil det være kortere ventetid og i noen tilfeller kan terapien forhindre operativ behandling. I hovedtrekk tilbyr vi opptrening, forebyggende tiltak, tilpasning av ortose/skinner og søknad om hjelpemidler. 

Aktuelle pasientgrupper:

  • Seneskader – droppfinger, knapphulsdeformitet, svanehals deformitet 
  • Smertetilstand – fraktur, nerveskade, amputasjon
  • Artrose i hånd
  • Carpal Tunnel syndrom / de Quervain Tendinopati /triggerfinger 
  • Kontrakturer i ledd
  • Arrbehandling 
  • Spastisitet 
  • Hypermobilitet 

Henvising sendes til Ergoterapi, Kliniske servicefunksjoner, Nordlandssykehuset Lofoten. 

Ved elektronisk henvisning må det sendes til Ortopedisk avdeling, Nordlandssykehuset Lofoten, med tydelig rekvisisjon om at pasienten henvises for vurdering ved håndterapi. 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller uklarheter. 

Kontaktperson: Ingrid Renli, spesialergoterapeut, tlf. 948 78 813