Sykepleiere overtar legeoppgaver

Operasjonssykepleiere ved Nordlandssykehuset setter nå injeksjoner på øye, til behandling av aldersrelatert synstap. Dette frigjør legeressurser til andre oppgaver i sykehuset.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 24.05.2023
Sist oppdatert 26.05.2023

To kvinner i grønt

Operasjonssykepleierne Ingrid Nyvold Duesund og Trine Karin Johansen ved Nordlandssykehuset Bodø. Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset. 

Siden før påske har operasjonssykepleiere ved Øye poliklinikk og operasjon ved Nordlandssykehuset Bodø satt øyeinjeksjoner på flere hundre pasienter. Det har frigitt legeressurser, slik at de i større grad får tid til pasientbehandling. 

- Dette er endelig på plass, som et ledd i et jobbglidningsarbeid. Vi setter cirka 3 600 injeksjoner i året her hos oss, og tallet er stigende, forteller enhetsleder Kate Helen Høyen.  

Store synstap

Injeksjonene som blir satt er i forbindelse med behandling av aldersrelatert synstap, som på fagspråket kalles aldersrelatert makula degenerasjon (AMD). Dette er en sykdom som spesielt rammer eldre pasienter, og sykdommen er den hyppigste årsaken til store synstap og leseblindhet. Cirka hver tiende nordmann over 60 år har AMD.

Pasient får behandling

Øyeinjeksjon på pasient. Pasienten har gitt samtykke til bruk av bilde. 

- På folkemunne kalles det for forkalkning på øyet. Dette er en behandling som pasienten må gjenta. For enkelte kan det være ei livslang behandling, forklarer Høyen.
Foreløpig setter sykepleierne 25 prosent av injeksjonene, hvilket vil si at de setter injeksjoner én dag i uka. 

Målet er 50 prosent

I Nordlandssykehuset er det operasjonssykepleierne Ingrid Nyvold Duesund og Trine Karin Johansen som setter injeksjonene. De har vært gjennom både teori og praktisk opplæring, før de rett før påske var klare til å sette de første injeksjonene. Men dette er ikke nytt for dem. 

- Vi har jobbet sammen med legene i mange år, og injeksjoner er det vi gjør absolutt mest av på poliklinikken, forteller Duesund.

- Det er fint å bidra til bærekraftig drift, samt være med på å bygge en robust enhet, legger Johansen til. 

Sykepleier med sprøyte

Injeksjonen er klar til bruk.

Så langt har operasjonssykepleierne satt om lag 200 injeksjoner hver. Målet er at 50 prosent av øyeinjeksjonene i Nordlandssykehuset blir satt av sykepleiere. Dette vil frigjøre legeressurser to dager i uken, som kan bruke tiden sin på polikliniske pasienter eller operasjoner i stedet. 

- Det har gått utrolig greit. Vi har alltid en bakvaktlege som stiller opp hvis vi lurer på noe, hvis pasienten har spørsmål vi ikke kan svare på, eller har forandringer siden sist, forteller de. 

Fort gjort

Pasientene som aldri har gjort dette før kan være spente, men de blir godt informert og ivaretatt. 

- Alle får lokalbedøvelse i form av øyedråper i forkant, og det er stort fokus på sterilitet under hele prosedyren. I løpet av 10-15 minutter er pasienten ute igjen. Dette er en synsbevarende behandling, men noen opplever også å få bedre syn. Vi opplever at våre pasienter er veldig takknemlige for å få tilbud om denne behandlingen, avslutter Høyen.
 
Klargjør til operasjon