Sykehuskapellet i ny drakt

Kapellet i somatisk avdeling i Nordlandssykehuset Bodø er nå ferdig oppusset og klar for å ta imot pasienter og pårørende.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 28.05.2021
Sist oppdatert 28.04.2023

Vi gleder oss over et rom som fremdeles er vigslet, men som har et mer åpent fokus og tjenlig interiør, sier sykehusprest Ingeborg Overvoll. 

Hun er en av to sykehusprester i Nordlandssykehuset Bodø, den andre er Elin Irgens. 

Sykehuskapellet i Bodø sentrum ligger til høyre for hovedinngangen i sykehuset og er åpent for pasienter og pårørende som trenger et stille sted der de kan snakke med prest, tenne lys eller bare finne ro. I lang tid har kapellet hatt behov for en oppgradering, og nå er det klart.

- Blyglassvinduene som har vært dekket av gardiner har nå kommet til sin rett med utvendig solskjerming. Kapellet har også fått en fondvegg av naturstein, som gir et rolig og verdig fokus i rommet, forteller hun.

Sykehuskapellet

Gardinene foran vinduene er tatt bort, slik at de fine glassrutene kommer til sin rett i kapellet. Den ene kortveggen har fått en vegg av naturstein.

Flyttbare symboler

På plass i kapellet har det også kommet en flyttbar altertavle av symbolene tro, håp og kjærlighet. Utsmykningen er laget i eik av Jobbhuset. 

- Symbolene er flyttbare, slik at pasientene kan finne et godt symbol å se på, ut fra hva de personlig identifiserer seg med og trenger der og da. Kapellet er fremdeles vigslet, men vi ønsker å gi rom for alle som trenger et vakkert sted for ettertanke, for glede og takknemlighet eller for å ta farvel med en av sine kjære, forteller Overvoll.

Flyttbar altertavle

Symbolene tro, håp og kjærlighet er laget i eik. Disse er flyttbare slik at pasienter og pårørende kan finne et symbol som passer for dem.

Stillhet og mening

Rommet brukes også til seremonier, visninger og bisettelser. Sykehusprestene står til disposisjon som et fortrolig menneske å snakke med, enten du er pasient, pårørende eller personell. Prestene har taushetsplikt. 

- Preste- og samtaletjenesten gleder seg over et rom som kan gi stillhet og mening også for mennesker som ikke har et tydelig religiøst livssyn eller som har et annet livssyn enn det kristne. 


- Kapellet er åpent i arbeidstiden og vi håper å få til en ordning som gjør at det kan være tilgjengelig på forespørsel også om ettermiddag og kveld. Vi anbefaler alle å ta en tur innom for å se, oppfordrer Overvoll.

Lys