Spennende innovasjonsdag 7. mars

Har du tenkt på at en veldig enkel idé kan være løsningen på en komplisert utfordring? At en liten tanke kan bidra til store endringer? Har du tenkt på at kanskje akkurat du sitter med løsningen på et problem? Dette er innovasjon i et nøtteskall.

Publisert 15.02.2022
7. mars arrangerer Inovacare sammen med Nordlandssykehuset og Bodø kommune innovasjonsdagen. 

To sesj​oner

Et spennende program er satt sammen der vi ønsker å gi innsikt i hva innovasjon er, hvordan det jobbes med dette og hvilken støtte du har hvis du sitter med en god idé.

Første del av dagen frem til 12 vil være felles mens vi etter tolv har to sesjoner – én rettet mot kommunehelsetjenesten og én mot spesialisthelsetjenesten. 

Jakter på gode i​​​deer

Arrangør er Inovacare, som er etablert i samarbeid mellom Nordlandssykehuset, Bodø kommune og ulike partnere. Hensikten med Inovacare utvikle et innovasjonsnettverk og en testarena hvor vi kan utvikle, teste og realisere ideer, forslag og innovasjoner.

Inovacare bistår primær- og spesialisthelsetjenesten med å utvikle og ta i bruk nye smarte helseløsninger som vil gjøre oss i bedre stand til å imøtekomme utfordringer som helsevesenet står ovenfor i årene fremover. Digital hjemmeoppfølging og innovasjon som kan bidra til at helsetjenesten i større grad kan flyttes hjem til pasienten og digital støtte som bidrar til pasientsentrerte overganger mellom tjenestenivåer er derfor viktig.