Søker ansatte i innovativt prosjekt

Et pilotprosjekt skal styrke grunnbemanningen i Psykisk helse- og rusklinikken. Nå søker de mange nye ansatte. - Dette vil gi mer forutsigbarhet for medarbeidere og pasienter, sier enhetsleder Ann Sofie Magnussen.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.05.2023
Sist oppdatert 11.05.2023
Tre mennesker

Enhetsleder Ann Sofie Magnussen, enhetsleder Carolin Hemminghytt og enhetsleder Daniel Solbakken. Foto: Ida Kristin Dølmo

​Sykehusenhetene i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset, herunder Akuttpsykiatrisk avdeling, har hatt en stor økning i pasienter som har behov for hjelp. 

- Dette er spesielt etter endringer i lovverket. Avdelingen har hatt behov for mye innleie av ekstravakter og bruk av overtid grunnet økning i pasienttilfang, samt sykere pasienter med behov for flere tiltak enn tidligere, sier enhetsleder Ann Sofie Magnussen.

​Seks stillinger​

Psykisk helse- og rusklinikken har derfor startet et pilotprosjekt med nyopprettede stillinger for å styrke grunnbemanningen med godt opplært fagpersonell ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Målet er at dette skal erstatte overtid og bruk av ekstravakter. 

- Det vil gi mer forutsigbarhet for både medarbeidere og pasienter, sier hun.

Stillingene det er snakk om er helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, miljøterapeuter og assistenter. 

- Vi kan tilby stillingsprosenter fra 17,6-100 prosent. Det tilsvarer seks prosjektstillinger i tillegg til et annet pilotprosjekt, nemlig «2 på topp helg», som er styrking av helgevakter på dagtid, forteller hun.

Første gang

Ideen om pilotstillinger i Psykisk helse- og rusklinikken kom fra enhetsledere og avdelingsleder ved Akuttpsykiatrisk avdeling. Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen sier dette er et innovativt prosjekt.

- Det er første gang Psykisk helse- og rusklinikken har pilotert en slik endring i bemanningsstrukturen, både med «2 på topp helg», samt med seks øvrige nye prosjektstillinger, sier klinikksjefen. 

Skal evalueres

Prosjektets varighet er på ett år, deretter skal effekten evalueres. Målet er økt stabilitet med planlagt og erfarent personell på jobb, i stedet for bruk av ekstravakter og overtid.

- Vi skal evaluere om det har gitt ønsket effekt i forhold til bedre HMS, pasientsikkerhet og arbeidssituasjon, sier Magnussen. 

Dame

Enhetsleder Ann Sofie Magnussen.

Blir værende

Akuttpsykiatrisk avdeling har implementert de-eskaleringsmodellen MAP (møte med aggresjonsproblematikk) i turnusene. 

- Vi har flere forbedringsprosjekter med svært engasjerte medarbeidere. Det er trivelige enheter hvor man blir godt tatt imot, og det gis god opplæring og veiledning. Vår årlige forbedringsundersøkelse viser at våre ansatte føler sosial tilhørighet, de trives på arbeidsplassen og har stort engasjement for jobben. Det gode arbeidsmiljøet er noe de ansatte verdsetter høyt, selv om man står i tøffe tak til tider. Mange blir værende på Akuttpsykiatrisk avdeling til de går av med pensjon, avslutter Magnussen.