Smitteteam fra Nordlandssykehuset sertifisert for EUs høyrisikosmitteberedskap

I 2020 inngikk Norge en avtale med EU om å etablere et eget ambulansefly for høyrisiko smittepasienter. Den 6. mai ble et smitteteam fra Nordlandssykehuset ferdig utsjekket og sertifisert til å være med på oppdraget.

Stig-Arild Stenersen, avdelingsoverlege Kirurgisk klinikk
Publisert 24.05.2022

    

Smittevernpersonell ombord i fly

Bodø-teamet er det første teamet fra Nord-Norge som er sertifisert og inngår i 

Helsepersonell øver på påkledning av smittevernutstyr
den europeiske beredskapen. Ytterligere to team fra Nord-Norge er planlagt sjekket ut i løpet av høsten 2022.
​Flyet ble satt i drift i Tromsø i mars 2022 og ved behov skal team og fly være klare til utreise fra Gardemoen innen 24 timer etter at et oppdrag er akseptert. Oppdraget ledes av Helsedirektoratet og er finansiert av EUs ordning for sivilt beredskap.

Startet med covid-19

Nordlandssykehusets deltagelse i den europeiske høyrisikosmitteberedskapen er et direkte resultat av smitteberedskapen med dedikerte smittetransportteam som ble bygd opp i samarbeid med 330 skvadronen i forbindelse med covid-19. Teamet transporterte nærmere 20 pasienter i EpiShuttle smittekuvøse med SeaKing redningshelikopter og et modifisert fly fra Widerøe.

Helsepersonell i smittevernutstyr foran båre


​Ambulanseflyet har medisinteknisk utstyr og medikamenter tilsvarende en avansert intensivavdeling, i tillegg til en EpiShuttle smittekuvøse for å transportere pasienter med høyrisiko smitte. Teamet består av lege, sykepleier, paramedic og to piloter. 

rescEU teamet fra Nordlandssykehuset består av:

  • Thomas Stenersen – Team Leader, anestesilege
  • Mette Sivertsen – Flight Nurse, anestesisykepleier
  • Steinar Paulsen – Security Officer, ambulansearbeider/anestesisykepleier​