Slagenheten Bodø vant Nordlandssykehusets pasientsikkerhetspris 2022

Slagenheten i Bodø får prisen for sitt systematiske arbeid med kvalitetsforbedringstiltak, brukermedvirkning og ikke minst at arbeidet har hatt stor betydning for pasienten. De har oppnådd synlig endring.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 22.12.2022
Sist oppdatert 04.01.2023
Fire damer med diplom og blomster

Enhetsleder Camilla Waage Stormo, overlege Maria Carlsson, overlege Hilde Ofte og klinikksjef Gro-Marith Karlsen.

Prisen ble delt ut av administrerende direktør Siri Tau Ursin under direktørens juletaleJuryen forteller at alle årets nominerte er gode kandidater, men honorer slagenheten for bruk av brukermedvirkning, og oppnådd synlig endring. 

- De har tatt tak i et problem og innført flere ulike tiltak og jobbet systematisk. De har gjort et godt arbeid, sier leder i brukerutvalget Paul Daljord. Juryen består av ​viseadministrerende direktør Beate Sørslett, fagdirektør Tonje Elisabeth Hansen, leder i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset Paul Daljord, leder i ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset Danielle Johanna Hansen og seksjonsleder for Seksjon for pasientsikkerhet Pernille Aune. 

Juryens begrunnelse for vinneren av pasientsikkerhetsprisen er:
1. Arbeidet har stor betydning for pasienten og er pasientfokusert
2. Prosjektet har tatt tak i et problem og iverksatt ulike tiltak
3. Det er jobbet systematisk og brukt forbedringsmetodikk 
4. De har hatt brukermedvirkning i deler av forbedringsarbeidet
5. Tiltakene er gjennomført for å få til en varig endring
6. Kan vise til forbedrete resultater, og arbeidet har fått nasjonal anerkjennelse 

Utdeling av prisen av Ursin

Prisen ble delt ut av direktør Siri Tau Ursin.

Mer effektivt forløp for pasientene
Slagenheten Bodø begynte arbeidet i 2021 i første omgang med arbeid knyttet til norsk hjerneslagregister (NHR), som har ti kvalitetsindikatorer å ta utgangspunkt i. Det overordnede målet var å øke indikatorene fra lav til høy måloppnåelse, og dermed også behandlingen av slagpasientene.  Underveis i dette arbeidet har man hatt ett prosjekt gjennom forbedringsutdanningen QI Nord utdanningen, samt flere mindre prosjekter på ulike områder man har sett nødvendig å forbedre.
 
Slagenheten har gjennom kvalitetsforbedringstiltak innført fra 2021 og bruk av data fra NHR økt til høy måloppnåelse på 10 av 12 kvalitetsindikatorer i 2021, mot 6 av 11 i 2020.
Arbeidet har ført til daglige tverrfaglige tavlemøter som har gjort at forløpet for pasientene er mer effektivt og pasientene kommer seg videre til f. eks rehabilitering tidligere enn før.  

I vår fikk slagenheten nasjonal anerkjennelse og ble kåret til årets slagenhet 2021. 

Hederlig omtale til fødeavdelingen i Bodø​​

Fødeavdelingen Bodø får hederlig omtale for sitt arbeid med å redusere postoperative infeksjoner. De har tatt tak i et pasientfokusert problem og iverksatt flere tiltak for forbedring. De har involvert bredt, brukt forbedringsmetodikk og venter spent på gode resultater ved ny nasjonal årsrapport av Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-reg​isterforskriften).  ​

Fem nominerte​

​Utdelingen av pasientsikkerhetsprisen har vært en tradisjon ved nordlandssykehuset siden 2013. I år var det fem nominerte:

  1. Lofoten og Vesterålen DPS: Utredning og behandling av pasienter med rus og psykiatri voksne.
  2. Nyfødt Intensiv ved SIM-gruppa: Forbedret simuleringen med å gjøre den trygg, tverrfaglig og systematisk.
  3. Fødeavdelingen Bodø: Forbedringsarbeid med å redusere antall postoperative infeksjoner etter keisersnitt.
  4. Slagenheten Nordlandssykehuset Bodø: Forbedring av indikatorene i Norsk hjerneslagregister.
  5. Barnemedisinsk poliklinikk: Flere pasienter får time til rett tid, ved et kontinuerlig arbeid med ventelisten.