Frakter 4 200 liter vann per minutt opp til 11. etasje

I november kom det nye skumanlegget på plass på helikopterplattformen ved Nordlandssykehuset Bodø. Plattformen tilfredsstiller nå alle krav for å kunne ta imot de største helikoptrene i Norge.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.12.2023
Helikopterplattformen

Foto: Helge Antonsen/Nordlandssykehuset

Helikopterplattformen ved Nordlandssykehuset Bodø har endelig fått på plass permanent skumanlegg.

Den nye helikopterplattformen ved Nordlandssykehuset Bodø ble tatt i bruk høsten 2021.

- I perioden fra den opprinnelige plattformen ble nedlagt til den nye stod ferdig, var hovedløsningen at helikopteret landet på flyplassen og at pasientene fikk ambulansetransport til sykehuset. I de mest akutte tilfellene ble det foretatt nødlandinger i Rensåsparken med ambulanse videre til sykehuset, forteller utbyggingssjef Helge Antonsen i Senter for utbygging i Nordlandssykehuet.

Da den nye helikopterplattformen skulle tas i bruk kom Luftfartstilsynet med et tilleggskrav om etablering av et permanent skumanlegg som et sikkerhetstiltak i tilfelle brann. Sykehuset har til nå hatt midlertidig dispensasjon fra dette kravet. 

En bygning under oppføring

Foto: Helge Antonsen/Nordlandssykehuset

Vanntanken på 45 000 liter med tilhørende pumpehus aktiveres i tilfelle brann. 

Torsdag 16. november ble det nye skumanlegget kjørt i gang og satt i ordinær drift. Helikopterplattformen ved Nordlandssykehuset i Bodø tilfredsstiller nå alle krav for å kunne operere de største helikoptrene i Norge, som for eksempel Sar Queen/AW101. Alle tilsvarende plattformer i Norge har fått eller vil komme til å få samme krav.  

Del av høyblokka

Den opprinnelige helikopterplattformen i Bodø var en del av høyblokka som sto ferdig i 1973. 

- Dette var samme året som de helt nye Sea King-helikoptrene ble tatt i bruk i Norge. Plattformen var i drift fram til 1997, da den ble stengt på grunn av manglende vedlikehold og stort behov for oppgradering.

I forbindelse med Nordlandssykehusets status som traumesykehus Nivå 2, ble det etter hvert besluttet å sikre forsvarlige landingsmuligheter for ambulanse- og redningshelikoptre ved å legge inn ny plattform med tilhørende akuttheis, som en del av den store sykehusutbyggingen i sentrum. 

Høyest i Norge

Den nye helikopterplattformen i Bodø skiller seg ut ved at den ligger 42 meter over bakken og er den høyeste sykehusplattformen i Norge. Dette har gitt spesielle utfordringer for vannforsyningen opp til skumanlegget. 

- For å kunne løse dette har vi etablert en egen vanntank på 45 000 liter med tilhørende pumpehus på bakkenivå. Pumpen starter ved brann når aktiveringsbrytere oppe ved plattformen utløses, forklarer Antonsen.

Det bringes da cirka 4 200 liter vann per minutt opp til 11. etasje hvor vannet tilsettes skumkjemikalier, som igjen omdannes til skum via tre skumkanoner oppe på selve plattformen. 

- Hele plattformen på 650 m2 skumlegges samtidig, og det er også mulig med manuell målrettet styring av hver enkelt kanon, sier han. 

En stor rød sylinder i et rom

Foto: Helge Antonsen/Nordlandssykehuset