Selvmordstanker og alene? Det finnes hjelp å få

Så mye som 20 til 30 prosent av alle barn og unge har en eller annen gang har hatt selvmordstanker. Torsdag 14. september inviterer Nordlandssykehuset til Stormen med temaet «Selvmordstanker og alene?».

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.09.2023

Barn som er lei seg

Mange barn og unge sliter med selvmordstanker. Heldigvis finnes det hjelp å få, og de fleste blir helt friske igjen. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

- Det er ikke uvanlig at barn og unge oppgir at de har hatt selvmordstanker en eller flere ganger. Så mye som 20 til 30 prosent av alle barn og unge har en eller annen gang har hatt selvmordstanker. Det er ikke så uvanlig som man tror.

Det sier avdelingsoverlege Robin Harald Nymo i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. ​

Krise i livet


Ifølge avdelingsoverlegen er det flere faktorer som kan være utløsende for slike tanker. 

- Det kan ha skjedd en krise i livet, som brudd med kjæresten eller at noen man er glad i har gått bort. Det kan være uenighet med egne foreldre, mobbing, konflikt med kjæresten eller at man ikke mestrer egne forventninger i forhold til skole og at man ikke får de karakterene man ønsker. Noen kan ha gjort noe dumt og kommet i konflikt med politiet. 

Problematikken forekommer over hele landet, uavhengig av kjønn og bosted. Nymo påpeker likevel at selvmord blant barn under 15 år er ekstremt sjeldent. 

Han sier det er viktig å kartlegge de utløsende faktorene og å gjennomføre en risikovurdering for selvmordsfare. 

- De fleste foreldre vil naturlig søke hjelp hos fastlege, skolehelsetjeneste eller Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) for bistand.

Endret atferd

På spørsmål hvilke tegn man kan se etter hos barn og unge som sliter, svarer han:  

- Når man ser endringer i oppførsel over en periode, og at dette påvirker funksjonen på flere områder, bør det skape bekymring. Det kan være endret spisemønster, isolasjon, at det går dårligere på skolen og selvskading, sier Nymo.

Han har noen gode råd til foreldre og andre omsorgspersoner: 

- Vær lyttende, og gi bekreftende tilbakemeldinger på barnas følelser. Vis at du bryr deg og snakk om det som er vanskelig. Tør å spør om hen har hatt tanker om at hen ikke vil leve. Det finnes hjelp å få, og det er viktig å søke hjelp. Foreldre er ikke alene. 

​Blir frisk

Avdelingsoverlegen mener at dersom man får riktig hjelp til riktig tid, kan man bli helt frisk fra de vonde tankene. 

- Ja, det vil jeg si. Det er svært viktig at andre får vite at man går med selvmordstanker. Å spørre om noen har selvmordstanker øker ikke risikoen for selvmord, tvert imot, sier han og legger til:

- Mange barn og unge opplever i perioder at de sliter, uten at de tør å snakke om det. Etter hvert vil de likevel klare å oppleve mestring på egen hånd. 

De som ikke klarer seg ut av det på egen hånd kan bli henvist til BUP for poliklinisk utredning. Der bekymringen er akutt, kan man få øyeblikkelig hjelp ved Akuttenheten for ungdom.

- Det er et fåtall barn og unge som er kronisk plaget med selvmordstanker. Å ikke være alene er nøkkelen til å få hjelp, sier Nymo.