Se film om livreddende førstehjelp

- I det øyeblikket oksygentilførselen stopper, går det bare noen få minutter før hjernen begynner å ta skade og det vil være for sent å berge pasienten, sier anestesilege Rune Åsheim.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 16.06.2021
Sist oppdatert 22.05.2023
Tegning av hjertekompresjon

Sammen med kollegaer på AMK og sykepleier Jan Robert Bøe i Nordlandssykehuset, har han laget en film for at folk kan lære og forstå hvorfor hjerte- og lungeredning er så viktig, samt hvordan man gjør det.  

Rask reaksjon redder liv og ved hjertestans er det helt avgjørende å få hjertet i gang igjen så fort som mulig. 

Ring 113 umiddelbart hvis noen mister bevisstheten og slutter å puste eller puster unormalt. Start raskt med hjertekompresjoner frem til ambulansen kommer, er budskapet.

I norgestoppen

Nordland er i norgestoppen med høyest andel pasienter med hjertestans utenfor sykehus, hvor personer som er til stede har startet hjerte-lunge-redning før ambulansen ankommer. 

- Nordland har også høyest andel pasienter som fikk tilbake egen hjerterytme allerede i ambulansen, forteller anestesilege Stig-Arild Stenersen. 

Han er lege på redningshelikopteret og har også har deltatt i en studie som har kartlagt dette.

- Når noen får hjertestans, er det hjernen som er mest sårbar. Den er avhengig av å få kontinuerlig tilførsel av blod med oksygen, legger anestesilege Rune Åsheim til. 

Til daglig er han lege ved AMK i Bodø.

 


Du kan redde liv

Hvert år rammes rundt 3.000 mennesker i Norge av plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus. Cirka to av tre tilfeller skjer i eget hjem. Alle kan få hjertestans, men forekommer hyppigere hos menn og hos eldre over 65 år. 

Ved rask og umiddelbar hjelp kan betydelig flere mennesker berges.

Men hvordan vet man at det er en hjertestans?

Hvis noen er bevisstløs og enten slutter å puste, eller puster unormalt og du ikke klarer få liv i dem, gå ut fra at det er en hjertestans. 

Hjertets oppgave er å pumpe oksygenrikt blod til alle organer i kroppen. Uten kontinuerlig tilførsel av oksygen, dør de forskjellige organene. Ved en hjertestans er hjernen er det organet som tar skade først. Dersom hjertet stopper, mister hjernen sin tilførsel av oksygen. I løpet a minutter skades hjernen mer og mer. Dess flere minutter går, jo mer uopprettelig blir skaden. 

Man kan imidlertid opprettholde pumpefunksjonen til hjertet ved å trykke kontinuerlig og bestemt på brystbeinet. 

Ved mistanke om hjertestans, ring 113. Slå på høyttalerfunksjonen, si det er en hjertestans og fortell hvor du befinner deg. Legg pasienten på et hardt underlag og fortsett med hjertekompresjoner til hjelpen tar over. Når ambulansen kommer, kan de klare å starte hjertet igjen ved elektrisk sjokk. 

- Det er kjempeviktig å starte med hjertekompresjoner så snart som mulig. For hvert minutt man venter, skades hjernen mer og mer. Etter få minutter vil skaden være uopprettelig, og livet vil være vanskelig å berge, sier Åsheim.