Sandra er første lærling

Sandra Krogh (30) er første lærling innenfor helsearbeiderfaget som har gjennomført sin læretid i Psykisk helse- og rusklinikken. Fagprøven ble bestått med toppkarakter.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 21.06.2021
Sist oppdatert 06.09.2023
Sandra Krogh portrett

Nyutdannet helsefagarbeider Sandra Krogh.

- Det har vært en spennende tid, der jeg har fått utviklet meg faglig og fått en del ansvar. Dette har gitt meg trygg og god læring, forteller Sandra Krogh (20). 

Hun er første lærling innenfor helsearbeiderfaget som har gjennomført sin læretid i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset. ​

Sandra startet sin læretid høsten 2020. Et ordinært lærlingeløp er to år. På grunn av tidligere arbeidserfaringer, ble læretiden avkortet.  Som lærling ved Allmennpsykiatrisk enhet D, har Sandra jobbet i team med pasienten. 

- Arbeidsoppgavene har bestått i mottak av pasienter, matservering, romstell, samtaler og ivaretakelse av pasienten ved daglige gjøremål, forteller hun.

Gratulerer

Klinikkledelsen i PHR-klinikken gratulerer Sandra Krogh så mye som fagarbeider. 

- Hurra for henne. Det er flott at klinikken, her representert ved Allmennpsykiatrisk enhet D Salten DPS, kan bidra til at nye helsemedarbeidere utdannes, sier assisterende klinikksjef Bjørnar Hansen.

Også ledelsen på enheten uttrykker at det er spennende å ta imot lærlinger.

- Sandra har sklidd rett inn i miljøet. Hun har vært veldig dyktig og faglig interessert gjennom hele læretiden. Det har vært en fryd å ha henne i vårt team, sier assisterende enhetsleder Ann-Kristin Breivik og veileder og psykiatrisk hjelpepleier Rita Johansen.

Gruppebilde

Fra venstre: Fagansvarlig for helsefaglærlingene Julie-Mari Fure, enhetsleder Trude Pedersen Haug, assisterende enhetsleder Anne-Kristin Breivik, nyutdannet helsefagarbeider Sandra Krogh, psykiatrisk hjelpepleier og veileder Rita Johansen og konstituert leder i lærlingetjenesten, Veronica Jacobsen. Foto: Grethe Brobakk. 

Enhetsleder Trude Pedersen Haug gir uttrykk for at det å ha lærling har vært utelukkende positivt. 

- På grunn av den lange opplæringstiden kommer lærlingene i en særposisjon i forhold til teamarbeid. De kan delta mer helhetlig i arbeidet med pasientene som er innlagt, og de blir en god ressurs for avdelingen gjennom opplæringen, sier Haug.

Håper på flere

Klinikksjef Hedda Beate Soløy-Nilsen i PHR-klinikken ønsker at flere følger i Kroghs fotspor i fremtiden. 

- Lærlingetjenesten ved Nordlandssykehuset HF takker for godt samarbeid både med lærlingen, veileder og ledelsen. Deres positivitet og engasjement har gjort dette til en suksess. Det er gledelig å tenke på at det allerede i august starter en ny lærling i helsearbeiderfaget ved Allmennpsykiatrisk enhet D, sier fagansvarlig Julie-Mari Fure og konstituert leder Veronica Jacobsen i lærlingetjenesten.
Pasientsamtale

Sandra Krogh på samtalerommet.