Reduserte stråledoser ga forbedringsprisen til nukleærmedisin

I desember ble Nukleærmedisinsk enhet i Nordlandssykehuset tildelt Helse Nords forbedringspris. Her forteller prismottakerne om arbeidet som førte frem til prisen.

Randi Angelsen, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 12.01.2022
Sist oppdatert 26.06.2023
Fem kvinner som sitter på rekke bakover og smiler

Forbedringspris til nukleærmedisin ved Nordlandssykehuset Bodø. Foto: Renate Johannesen.

​Prisen på 200.000 kroner ble tildelt for arbeid med optimalisering av stråledose for kontroll av hjertefunksjon.

- Prosjektet «Optimalisering av stråledose for kontroll av hjertefunksjon» omhandler pasienter med brystkreft som behandles med kardiotoksiske medikamenter, for eksempel Herceptin, forklarer Jeanette Kjerpeseth, enhetsleder på nukleærmedisin.

Disse pasientene kommer til kontroll av hjertefunksjonen sin før oppstart av behandling, og rutinemessig hver tredje måned i et år. Noen pasienter kommer til denne kontrollen over flere år ved behov. 

- Når pasienten kommer til nukleærmedisin får hun/han et merkestoff injisert i en blodåre, som merker de røde blodcellene i kroppen. Etter 30 minutter får pasienten et radioaktivt merkestoff som da «kobler seg på» merkestoffet i de røde blodcellene. Det er denne radioaktive stråledosen vi har optimalisert gjennom dette prosjektet, sier hun.

Resultatet ble en reduksjon i stråledose på ca. 40 prosent. 

-  Det er viktig å poengtere at stråledoser til medisinske undersøkelser ikke er store i utgangspunktet, men vi er forpliktet av strålevernsloven til å gi så lav stråledose som mulig uten at det går ut over kvaliteten på undersøkelsen (kjent som ALARA-prinsippet). 

Bakgrunnen for forbedringsprosjektet var en internrevisjon i 2019, der enheten begynte å diskutere muligheter for dette prosjektet. 

- Vi hadde interne diskusjoner angående dette frem til oppstartsmøte for prosjektet 12. oktober 2020. I juni 2021 ble endringen i stråledose iverksatt. Det ble gjort en evaluering av prosjektet i oktober i år, der det ble bestemt at denne endringen innføres som standard for denne undersøkelsen, avslutter Jeanette Kjerpeseth.

De so​m har deltatt i prosjek​​tet er:

  • Jeanette Kjerpeseth, enhetsleder
  • Line Myrstad, fagansvarlig
  • Ingrid Boland, medisinsk fysiker
  • Jeanette Andersen, fagradiograf
  • Radiograf​
  • Achim Burget, overlege i nukleærmedisin og radiologi
  • Nadide Stern Mutlukoca, overlege i nukleærmedisin og radiologi
  • Andreas Tulipan, overlege i nukleærmedisin og radiologi