Redningshelikopteret får blod ombord

Redningshelikopteret har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett. - Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller redde liv. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Blodbanken i Nordlandssykehuset og 330 skvadronen i Bodø.

Randi Angelsen
Publisert 26.03.2019
Sist oppdatert 24.02.2021
Et par menn i klær
Bioingeniør Jan Munk-Pedersen ved Blodbanken Nordlandssykehuset med første levering av blodprodukter til redningsmann Torgeir Kjus 330 skvadronen.

​Dette sier lokalmedisinsk leder i Luftambulansetjenesten og anestesilege i Nordlandssykehuset, Trond Elden.

- For oss som anestesileger betyr det at vi kan tilby enda bedre behandling tidligere, reversere alvorlige tilstander og i ytterste konsekvens redde liv. Det er lange veier mellom sykehusene våre, og dette bringer sykehuset enda ett hakk nærmere pasienten.

- Dette er samtidig en milepel for luftambulansetjenesten i Nordlandssykehuset. Mange luftambulanser har allerede etablert dette, og vi følger etter nå når vi har fått etablert gode og trygge rutiner.

Kan redusere sykelighet og dødelighet

- Tidlig blodtransfusjon er gunstig ved store blødninger, enten det er ved skader (traumer), eller blødende magesår eller andre tilstander. Tidlig aggressiv behandling kan redusere sykelighet og dødelighet, og bidra til at pasienten er i en bedre tilstand når han kommer på sykehuset enn hvis vi hadde utsatt blodoverføringen til han kom inn på sykehus. Vi har hatt tett samarbeid med blodbanken på sykehuset, og helt avhengige av deres kompetanse og service. Sammen har vi utviklet rutiner som gjør at dette er en trygg praksis, og vi følger sykehusets transfusjonsprosedyrer selv om vi befinner oss langt til havs oppe i lufta, sier Elden.

Kriseblod

Oppsettet består av to enheter SAG erytrocytter, to enheter plasma i tørrstoff(LyoPlas®) og humant fibrinogen.

- Vi gir kriseblod, som det ikke er behov for å type på forhånd. Hvis vi har identiteten på pasienten kan vi på forhånd sjekke med blodbanken i Bodø om det foreligger spesielle antistoffer eller andre forhold som gjør at vi må være tilbakeholdne med å gi blod, sier Elden.