Randolf Hardersen disputerte

Cand. med Randolf Hardersen disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet fredag 12. februar. Avhandlingens tittel er «Biocompatibility in low-density lipoprotein apheresis and plasma separation».

Petter Román Øien, leder av Seksjon for forskning
Publisert 12.02.2021
Sist oppdatert 01.02.2023

 

Disputas

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der han forsvarte avhandlingen «Biocompatibility in low-density lipoprotein apheresis and plasma separation». Før dette holdt Hardersen sin prøveforelesning over temaet «The role of the complement system in acute and chronic rejection in kidney transplant recipients». 

På grunn av koronapandemien ble disputasen gjennomført med en del restriksjoner, men det var åpnet for et begrenset antall inviterte personer som fikk følge prøveforelesning og disputas i auditoriet. 

Bedømmelseskomitéen bestod av professor Seppo Meri, University of Helsinki (1. opponent), professor emeritus Anders Hartmann, UiO/Oslo universitetssykehus (2.opponent) og professor Marit Solbu, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité). 

Disputasen ble ledet av førsteamanuensis Eirik Ofstad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Disputasleder var til stede i auditoriet mens komiteen deltok digitalt via Teams.  
Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket, fikk dette med seg. 

Disputanten gjorde en meget solid innsats. Vi gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!Disputas

Fra venstre: Overlege ved Medisinsk klinikk og førsteamanuensis ved UiT Anders Hovland (hovedveileder), overlege ved Medisinsk klinikk og professor ved UiT Knut Tore Lappegård (biveileder), Randolf Hardersen og overlege ved Medisinsk klinikk og førsteamanuensis ved UiT Eirik Hugaas Ofstad (disputasleder).