Prosjekt spesialisthelsetjenester for den samiske befolkning

Fredag 9. september var arbeidsgruppen som skal komme med innspill til hvilke tiltak som kan bidra til å sikre at samiske pasienter får et spesialisthelsetjenestetilbud tilpasset samisk språk og kultur ved Nordlandssykehuset på besøk på Árran lulesamiske senter.

Sissel Eidhammer, rådgiver Fagavdelingen Nordlandssykehuset
Publisert 16.09.2021
Sist oppdatert 31.08.2023

Fra venstre: Bjørnar Hansen (Assisterende klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken), Sissel Eidhammer (koordinator), Stian Mol

Fra venstre: Bjørnar Hansen (Assisterende klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken), Sissel Eidhammer (koordinator), Stian Molvik (Medisinsk klinikk/Psykisk- helse og rusklinikken), Anita Kvarsnes (Barneklinikken), Silje Kristensen (hovedverneombud), Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (Brukerutvalget) og Susanne Regine Inga (Ungdomsrådet). Forfall: Bjørn Ola Meløy (EKT Svolvær)

13. januar fikk helse- og omsorgsminister Bent Høie overrakt en strategi for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkning.  Strategien er vedtatt av alle de fire helseregionene i Norge (de regionale helseforetakene), og overrekkelsen til Bent Høie markerte betydningen og forpliktelsen for å iverksette strategien, lenke her.

Her kan du se video og lese mer om da helseministeren fikk strategien (helse-nord.no)

Helse Nord RHF har nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å øke kvalitet og kompetanse i henhold til strategidokumentet. 

På bakgrunn av dette har det blitt satt ned en arbeidsgruppe som oppgave å komme med innspill til hvilke tiltak som kan bidra til å sikre at samiske pasienter får et spesialisthelsetjenestetilbud tilpasset samisk språk og kultur ved Nordlandssykehuset. 

Arbeidsgruppa består av:

1)    Sissel Eidhammer (Koordinator)
2)    Ole Henrik Bjørkmo Lifjell (Brukerutvalg) 
3)    Susanne Regine Inga (Ungdomsråd) 
4)    Anita Kvarsnes (Barneklinikken)
5)    Bjørnar Hansen (Assisterende klinikksjef psykisk helse- og rusklinikken)
6)    Silje Kristensen (Hovedverneombud)
7)    Stian Molvik (Medisinsk klinikk/Psykisk- helse og rusklinikken)
8)    Bjørn Ola Meløy (EKT Svolvær)

Besøk på Árran

Fredag 9. september var arbeidsgruppen på besøk på Árran lulesamiske senter. Kulturforståelse og kommunikasjon var sentral tematikk som gikk igjen. Vi har hatt en utrolig lærerik og interessant dag. Kulturforståelse og synliggjøring var sentrale elementer.  

Arbeidsgruppens medlemmer skal bidra med innspill og idéer til tiltak for å styrke tjenestene til den samiske befolkning i NLSH. Arbeidsformen vil i hovedsak være møter hvor det enkelte medlem kan komme med innspill til kortsiktige og langsiktige tiltak. Prosjektet skal være avsluttet i løpet av desember.  

Her kan du se programmet for besøket på Árran lulesamiske senter (PDF)

Kontaktperson: Sissel Eidhammer, rådgiver Fagavdelingen Nordlandssykehuset
E-post: sissel.eidhammer@norldnassykehuset.no
Telefon:  92 48 90 15