Pasientvekting for å kartlegge pasienters behov

Sengepostene i Kirurgisk klinikk i Bodø har startet med pasientvekting. - Dette er et verktøy som skal brukes for å kartlegge og synliggjøre hvor mye ressurser pasientene våre trenger.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.07.2023
To damer med mobiltelefon

Johanne Krantz Kvalvik Eriksen i Enhet for klinisk IKT og konstituert enhetsleder Mona Elisabeth Hansen ved Sengepost gastro/gyn/bryst/endo i A7 ved Nordlandssykehuset Bodø. Foto: Ida Kristin Dølmo/Nordlandssykehuset

Det sier konstituert enhetsleder Mona Elisabeth Hansen ved Sengepost gastro/gyn/bryst/endo i Kirurgisk klinikk.  

Sengeposten i A7 har samarbeidet tett med Johanne Krantz Kvalvik Eriksen i Enhet for klinisk IKT, og har tatt i bruk mobilapplikasjonen Medanets for sanntidsregistrering av pasientinformasjon og vitale parameter. 

Skaper forståelse på tvers

Kort fortalt er det en kartlegging av hvilket pleiebehov hver enkelt inneliggende pasient på sengeposten har. I appen Medanets skal man gi poengscore 0—3 ut fra mengde pleiebehov i åtte forskjellige kategorier, blant annet personlig hygiene/mobilisering, ernæring og psykisk og fysisk helse. Sammenlagt score fargekodes og kategoriseres om pasienten har «lite pleiebehov», «noe pleiebehov», «gjennomsnittlig pleiebehov», «stort pleiebehov» eller «en til en».

Mobiltelefon

Denne pasienten har en score på 18 og trenger kontinuerlig tilsyn. Navnet på pasienten er fiktiv.

Hvis pasienten har over 18 i score, blir scoren rød, og da vil pasientens pleiebehov kategoriseres som «En til en. Kontinuerlig tilsyn/fastvaktbehov». Jo høyere score, jo mer ressurser trengs for å håndtere pasientens pleiebehov. En egen side i Medanets gjør det mulig å se på statistikk over scorene over en tidsperiode.

- Målet er at vi alle skal ha en felles forståelse for hvor stort pleiebehov pasienten har. Dette skaper også større forståelse på tvers av enhetene, da vi alle har samme score og kategorisystem, sier enhetslederen.​

Kartlegger også ressursbehov

Vektingsskjemaet fylles ut av de ansatte for hver enkelt pasient én gang i døgnet. 

- Ved å bruke Medanets, får man lett tilgang til rapporter på vekting som kan hentes ut. Når vi har et felles språk, vil vi lettere kunne forstå hva som skal til for å behandle pasientene våre, sier hun og legger til: 

- Det gjør det også mulig å si noe om arbeidstyngden i hver enkelt enhet, og således hvordan man disponerer de ansatte man har til rådighet.

De håper også at dette kan bidra til å kartlegge det økende behovet for ressurser, med bakgrunn i at pasientene har blitt eldre, samt den medisinske utviklingen som gjør oss i stand til å behandle flere sykdommer.

- På sikt håper vi at det også kommer en integrasjon med Imatis, slik at vi får ført over vektingen av pasienten, og at den blir synlig for alle som er involvert i pasientbehandlingen, sier Hansen.