Innovasjonsprosjektet «Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika»

Pasientene får større frihet

Pasienter som må ha infusjoner med antibiotika flere ganger i døgnet skal få mer frihet. Nå har de første pasientene startet opp antibiotikabehandling med de nye pumpene  i Vesterålen.  - Dette er et stort steg i riktig retning. Det er nytt, spennende og ikke minst svært praktisk for pasient og sykepleiere, sier sykepleier Louise Karlsen, som er deltager i innovasjonsprosjektet.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 06.02.2023
Sist oppdatert 12.03.2024
sykepleiere

Sykepleiere Louise Karlsen og Maria Thrane synes de nye pumpene er et stort steg i riktig retning.

​Fredag 27. januar ble en merkedag for Medisinsk avdeling i Vesterålen. Første pasient startet opp antibiotikabehandling med de nye pumpene "Cadd Solis VIP". Denne pumpen doserer ut doser med antibiotika etter satte intervaller  (intermitterende infusjoner med antibiotika). Det gir pasienten større frihet. 

Etter å ha igangsatt behandlingen på to pasienter på sengeposten, er tilbakemeldingene fra sykepleierne positive. 

- Dette er genialt. Vi blander og stiller inn pumpen én til to ganger i døgnet, og deretter er det kun generelle observasjoner i forbindelse med behandlingen og sjekk av innstikkssted vi kontrollerer. Nå i starten er vi nøye med å se at alt går som det skal. Pumpen ordner det meste selv etter at den er innstilt og to sykepleiere har blandet infusjonen, sier sykepleier Liv-Marit Christoffersen.

- Dette er et stort steg i riktig retning. Det er nytt, spennende og ikke minst svært praktisk for pasient og sykepleiere. Mine kollegaer ser svært optimistisk på fortsettelsen av prosjektet, og synes det er utelukkende positivt at pasientene får større frihet, sier sykepleier Louise Karlsen, som er deltager i prosjektet.

Bodø og Sortland deltar​​

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom en medisinsk sengepost i Vesterålen og en i Bodø. Prosjektgruppen består av både leger, sykepleiere, ledere og farmasøyt. I februar skal representanter fra Bodø og Sortland kommune delta, samt brukerrepresentant.

- Vi er særdeles tilfreds med å ha kommet i gang med utprøving av pumpene, som er en del av et innovasjonsprosjekt som pågår i Nordlandssykehuset nå. Vi gleder oss veldig til å samarbeide med kommunene om dette prosjektet, da innovasjonsprosjektet «Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika» har som hensikt å sikre pasienter som trenger langvarig intravenøs antibiotikabehandling, bedre livskvalitet og økt fleksibilitet. Prosjektet skal implementeres videre i tett samarbeid med kommunene, sier avdelingsleder Elisabeth Bergland Jensen på medisinsk klinikk i Vesterålen. 

Om innovasjonsprosjektet "Hjemmebehandling med intravenøs antibiotika"

Prosjektet ble våren 2022 tildelt innovasjonsmidler fra Helse-Nord, og tidlig høst 2022 var prosjektgruppen i gang med prosjektmøter. 

Målgruppen i prosjektet er oppegående og selvstendige pasienter som skal ha langvarig intravenøs antibiotikabehandling. Den tradisjonelle måten å administrere dette på er ved å gi intermitterende infus​joner fra tre til seks ganger per døgn opptil seks uker. Ved hjelp av ny teknologi kan infusjonen nå gis på en mer effektiv og sikker måte via en batteridrevet CADD® Solis infusjonspumpe. Pasienten vil ikke være i behov for å være innlagt i sykehus gjennom hele behandlingen.