Oppdrag Samoa – helsearbeidere fra Nordlandssykehuset og UNN bidrar

Tre ansatte fra Nordlandssykehuset og tre fra UNN er denne jula og nyttår en del av Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT) på Samoa, på den andre siden av jordkloden.

Stig-Arild Stenersen
Publisert 16.12.2019
Sist oppdatert 18.11.2021
En gruppe mennesker som smiler
Kjemper sammen mot meslinger, fra venstre: Solveig Johnsen (anestesilege UNN), Mette Sivertsen (anestesisykepleier Nordlandssykehuset) og to kolleger fra Samoa.
Samoa er en stat i den sørlige delen av Stillehavet som består av to store øyer med henholdsvis 150.000 og 40.000 innbyggere på hver, samt flere mindre øyer. Den største delen av befolkningen bor i og rundt hovedstaden Apia, hvor NOR EMT er lokalisert.

Meslingepidemi

Samoa opplever en alvorlig meslingepidemi som til nå har rammet nærmere 4000 innbyggere. Mange er alvorlig syke og over 70 personer er døde, de fleste barn under fire år. 

Det er uavklart hvor stor del av befolkningen som er vaksinert mot meslinger, og mange oppsøker helsehjelp alt for sent.

Det er flere grunner til dette:
•    Geografi (øyboere med dårlig forbindelse til helsestasjon)
•    Mer tro på alternativ behandling (healere)
•    Skambelagt situasjon (ser ikke alvoret før det er for sent).
•    I tillegg er det grupperinger i befolkningen som er motstandere av vaksineringen.

(Arikkelen fortsetter under bildet)
Team NOR EMT

Hele Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT). Nr. 1 bak fra venstre: Ingunn Nessestrand (barnelege Nordlandssykehuset), nr. 3 bak fra venstre: Solveig Johnsen (anestesilege UNN), nr. 4 bak fra venstre: Sissel Jansen (barnesykepleier UNN), nr. 11 bak fra venstre: Finn-Olav Lind (paramedic UNN), nr. 1 foran fra venstre: Håvard Jansen (sykepleier/paramedic Nordlandssykehuset), nr. 2 foran fra venstre: Mette Sivertsen (anestesisykepleier Nordlandssykehuset). Nr. 2 foran fra høyre er brannmann Pål Wilhelmsen fra Tromsø.

Massevaksinering

Det er iverksatt en storstilt massevaksinering i regi av samoanske myndigheter, med støtte fra WHO, der ambulerende team reiser hjem til folk for å gi vaksine. NOR EMT deltar ikke i dette arbeidet. 

Andre nasjoner som har sendt helsepersonell er blant annet Australia, New Zealand, Japan, Fransk Polynesia, Storbritannia i tillegg til flere humanitære organisasjoner som Redd Barna og Leger Uten Grenser.

Oppdrag NOR EMT

NOR EMT er planlagt inn som en forsterkning av det stedlige helsevesen, et helsevesen som over tid har vært svært overbelastet. Det norske teamet består av omtrent 20 personer som har vært operative fra torsdag 5.desember.

De norske helsearbeidere inngår nå i bemanningen på intensiv-, barne- og operasjonsavdelingen samt akuttmottak og sengeposter ved sykehuset i hovedstaden Apia. Det jobbes dag og natt i et sykehus som er overfylt og der alt areal er tatt i bruk.

(Arikkelen fortsetter under bildet)
Ingunn Nessestrand (barnelege NLSH) sammen med en barnelegekollega fra Samoa.

Ingunn Nessestrand (barnelege Nordlandssykehuset) sammen med en barnelegekollega fra Samoa.

Svært krevende forhold

Mange pasienter er svært syke og krever intensiv behandling. Nesten daglig er det pasienter som dør, de fleste barn, som følge av sykdommen. Det er svært krevende forhold å arbeide og det er mange sterke inntrykk, spesielt det å oppleve så mange barn alvorlig syke.

Varige tiltak
Personell fra Folkehelseinstituttet, sammen med representanter fra WHO og andre nasjoner, bistår også samoanske helsemyndigheter i å utvikle en strategi for å avslutte den pågående epidemien og tiltak for å unngå at slikt oppstår i fremtiden.

(Arikkelen fortsetter under bildet)
Håvard Jansen (sykepleier/paramedic NLSH) sammen med en samoansk sykepleierkollega.

Håvard Jansen (sykepleier/paramedic Nordlandssykehuset) sammen med en samoansk sykepleierkollega.

Seks fra nord

Det norske teamet rapporterer daglig til DSB og Helsedirektoratet. Oppdraget er planlagt å vare i fire uker.

Nordlandssykehuset er representert med tre helsearbeidere i dette viktige og krevende oppdraget: barnelege Ingunn Nessestrand, anestesisykepleier Mette Sivertsen og sykepleier/paramedic Håvard Jansen.

UNN er også representert med tre helsearbeidere: anestesilege Solveig Johnsen, barnesykepleier Sissel Jansen og paramedic Finn-Olav Lind.

Vi ønsker NOR EMT og våre folk masse lykke til!
Fra venstre: Mette Sivertsen (anestesisykepleier NLSH), Solveig Johnsen (anestesilege UNN), Gunn-Merethe Opsahl (anestesisykeple

Fra venstre: Mette Sivertsen (anestesisykepleier Nordlandssykehuset), Solveig Johnsen (anestesilege UNN), Gunn-Merethe Opsahl (anestesisykepleier OUS), Sigrid Torblå (jordmor St. Olavs, opprinnelig fra Harstad), Kaja Flatøy (akuttsykepleier St. Olavs, opprinngelig fra Sandnessjøen) og Bjarte Askeland (senior medical officer og anestesilege fra Haukeland/Helse Bergen).