Ønsker et mer tilgjengelig kapell

En flyttbar altertavle, laget av symbolene tro, håp og kjærlighet, skal prege det lille kapellet på Nordlandssykehuset. Målet er å gjøre rommet mer tilgjengelig for pasienter, pårørende og personale.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 04.11.2020
Kapellet Nordlandssykehuset

Sykehusprest Ingeborg Overvoll viser fram de nye symbolene, laget av Jobbhuset.

Det lille kapellet innenfor Lærings- og mestringssenteret på Nordlandssykehuset i Bodø sentrum har i mange år vært brukt som et rent syningsrom, eller et rom for mindre seremonier. For mange er det en godt bevart hemmelighet at det i det hele tatt finnes. 

Denne bruken har preget rommets utforming og innredning. Nå ønsker prestene å åpne rommet ved å gi det en mer moderne og fleksibel utforming, slik at det også kan fungere bedre som et stille rom for pasienter, pårørende og personale. 

Tro, håp og kjærlighet

Rommet er vigslet og vil fortsatt være et kapell, men målet er å gjøre det mer tilgjengelig for forskjellig bruk. 

- I den forbindelse har ansatte og deltakere ved Jobbhuset laget utsmykning i eik, som skal fungere som en fleksibel «altertavle» i rommet. Symbolene for tro, håp og kjærlighet blir stående foran en fondvegg i natursteinsflis, forteller sykehusprest Ingeborg Overvoll.

Hun er svært imponert over resultatet. 

-  Nå jobbes det med å lage en god sokkel til symbolene, slik at de kan flyttes på.

Takker Jobbhuset

Målet er at de som har behov for det skal kunne finne et vakkert og stille rom der de kan finne ro. 

- Kapellet vil fortsatt brukes som syningsrom, men vi vil prøve å få til et bedre system i samarbeid med begravelsesbyråene og patologen, slik at rommet også kan være et godt sted for alle som er i sykehuset. 

Overvoll håper oppussingen av rommet vil være ferdig til jul. 

- Utsmykningen er i hvert fall på plass, takket være særdeles flinke folk fra Jobbhuset, sier hun.