Ønsker å finne gode løsninger til det beste for pasienten

- Vi er innstilte på å få til et godt samarbeid med UNN, vi er glade for å nå vite hva vi har å forholde oss til og ser framover. Det sier direktør Siri Tau Ursin i Nordlandssykehuset etter foretaksmøtet med Helse Nord om invasiv kardiologi.

Ida Kristin Dølmo og Helen Langfors Åsli, kommunikasjonsavdelingen
Publisert 04.07.2024
Et rom med medisinsk utstyr

Foto: Ida Kristin Dølmo, Nordlandssykehuset

PCI-labben i Nordlandssykehuset.

Torsdag 4. juli hadde Helse Nord RHF foretaksmøte med Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om invasiv kardiologi i Helse Nord, og PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset.

- Vi har tro på at vi skal finne gode løsninger til det beste for pasientene, samtidig som vi ivaretar våre ansatte, sier Ursin.

Utgangspunktet var vedtaket i styresak 17-2024, der styret i Helse Nord RHF har besluttet å samle det faglige, organisatoriske og administrative ansvaret i ett senter, ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Senteret etableres med to driftssteder, et døgnkontinuerlig senter lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF i Tromsø, og et dagtilbud i lokalene til Nordlandssykehuset HF i Bodø.

Foretaksmøtet viste til at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF i ny organisering må samarbeide om lokaler, arealer, utstyr og personell i Nordlandssykehuset HF som utfører PCI. Foretaksmøtet forutsetter at kardiologene som utfører PCI i Nordlandssykehuset HF som et minimum blir virksomhetsoverdratt.

Se også: