Omtale i Dagens medisin: Ellen Christin Arntzen deltok på ECTRIMS-kongress med fem abstracts og postere

Forskerne ved Nord universitet og Nordlandssykehuset har produsert og deltatt i studier som har sett på arbeidsdeltagelse og barrierer i arbeid for personer med multippel sklerose (MS).

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 02.11.2022