Nytt utdanningsprogram innen rus inviterer til kick-off 17. juni

Mandag 17. juni inviterer Nordlandssykehuset til kick-off for et nytt utdanningsprogram innen rus. - Velkommen til alle som ønsker informasjon om nytt rusakutt-tilbud og økt kompetanse innen rusbehandling.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 03.05.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
F.v. Lise Angelsen, enhetsleder Korttidsenhet rus, Anneline Eriksen, rådgiver/inntaksansvarlig rusakutt, avdeling for rus psykiatri og avhengighet, Mikal Tverbakk Tjærandsen, rådgiver Seksjon for kunnskapsbygging, Greta Ingrid Hovde, rådgiver Seksjon for kunnskapsbygging og Andreas Østvik, avdelingsleder Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA).

Det sier en samlet arbeidsgruppe, som er fra Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA) og Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset. Det er et etterlengtet nytt tilbud som kommer, og på kick-off-en er ett av målene å nå bredt ut med informasjon til aktuelle samarbeidspartnere.

- Vi har et ønske om at deltakerne kan fortelle flere om utdanningsprogrammet, sier Anneline Eriksen, rådgiver ved ARPA.

Spennende kick-off-dag

I forbindelse med etablering av nytt akuttilbud i TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har Nordlandssykehuset besluttet å prioritere kompetanseheving innen rusbehandling. I den anledning planlegges et tverrfaglig utdanningsprogram i akutt og oppfølgende behandling innen rus- og avhengighet med fokus på kartlegging, utredning, behandling og samhandling.

På kick-off-dagen vil du få informasjon om TSB, vårt nasjonale og regionale oppdrag og nytt behandlingstilbud. Det vil bli gitt en innføring i vurdering og behandling av akutt rusproblematikk og et overordnet blikk på endringsprosesser i helsesektoren. Fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB kommer Hilde Harwiss og Karoline Rollag, i tillegg kommer Frank Nohr fra Helse Nord RHF, avdelingsleder for ARPA  Andreas Østvik og Pål Pedersen, professor ved handelshøyskolen Nord universitet.

 

Utdanningsprogrammet

Det er Seksjon for kunnskapsbygging i Nordlandssykehuset som står for planlegging og gjennomføring av utdanningsprogrammet, i samarbeid med ARPA i Psykisk helse- og rusklinikken. De lover et bredt program som vil være nyttig for mange.

Utdanningsprogrammet består av fire moduler, hvor kick-off 17. juni utgjør første modul. Resterende program presenteres fortløpende fra høsten 2024 og det vil bli søkt om godkjenning i henhold til gjeldende regler i aktuelle fagforeninger. Det er fullt mulig å delta på bare noen av modulene.

- Vi planlegger å hente inn spennende fagfolk, både eksterne og interne, lover Mikal Tverbakk Tjærandsen, han er rådgiver ved Seksjon for kunnskapsbygging. Det samme er Greta Ingrid Hovde som legger til;

- Dette er et program vi satser på.

Hele hjelpeapparatet; legevakt, somatikk, voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, møter ruspasienter. Målgruppa for utdanningsprogrammet er derfor bred, og vil ha temaer både innen akutt behandling og elektiv rusbehandling. Alle som jobber med ruspasienter, uansett hvor i helsetjenesten, er aktuell for dette programmet.

Andre modul er planlagt til høsten, og den vil handle om nettopp det akutte. 

- Deltakerne kan velge å delta på en eller flere av modulene. For eksempel kan det være mest interessant for helsepersonell i Prehospital klinikk å delta på det som omhandler det akutte, påpeker Anneline Eriksen.

  • Andreas Østvik, psykologspesialist og avdelingsleder Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA)
  • Kristin Nygård-Odeh, Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og ass.avdelingsleder Avdeling for rus- psykiatri og avhengighet (ARPA)
  • Astrid Jakobsen (seksjonsleder Seksjon for kunnskapsbygging)
  • Lise Angelsen, enhetsleder, Korttidsenhet rus
  • Anneline Eriksen, rådgiver/ inntaksansvarlig rusakutt, avdeling for rus psykiatri og avhengighet
  • Mikal Tverbakk Tjærandsen, rådgiver, Seksjon for kunnskapsbygging
  • Greta Ingrid Hovde, Rådgiver, Seksjon for kunnskapsbygging

Vil fordoble rusakutt-tilbudet i Nord-Norge

Det nye rusakutt-tilbudet er under planlegging, og vil være lokalisert i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset Rønvik. Det vil doble kapasiteten i Helse Nord. Pr. i dag er det fire slike rusakuttplasser ved UNN Tromsø, og nå kommer det fire til i Bodø.

- Akutt rusproblematikk er alvorlig og det er et stort behov for akutte tjenester. Med dette tilbudet vil pasientene bli møtt av helsepersonell med økt ruskompetanse. Det vil sikre kvaliteten, sier Lise Angelsen, enhetsleder ved Korttidsenhet rus, som understreker at dette er et lovpålagt tilbud som skal inngå i TSB.

Dette nye tilbudet vil bedre muligheten for at disse pasientene får hjelp i den akutte fasen. Tilbudet er basert på krav i oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2012.