Nytt og spennende innovasjonsprosjekt til Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset har mottatt pengestøtte fra Helse Nord til et spennende innovasjonsprosjekt i Barneklinikken. Dette er ett av to prosjekter fra Nordlandssykehuset som har mottatt midler fra Helse Nord.

Petter Øien, sksjonsleder for forskning
Publisert 19.10.2020
Sist oppdatert 26.09.2022

​      


spennende innovasjonsprosjekt til Nordlandssykehuset

Klinikksjef Anita Kvarsnes, barnesykepleier Anja Bakkejord, klinisk ernæringsfysiolog Marthe Bergseth, avdelingsoverlege Kristin Wasland og enhetsleder Bjørg Skei er jublende glade for innovasjonsmidler.

Formålet med prosjektet «Checkware – Brukerstyrt oppfølging av barn og unge med fedme/overvekt» er å samle og dele kunnskap for å bidra til et bedre behandlingstilbud for alle barn og unge med overvekt og fedme, og på den måten bidra til bedre livskvalitet for den aktuelle målgruppen og deres pårørende. 

Nytt verktøy

Klinikksjef Anita Kvarsnes tror den nye teknologien åpner for helt nye muligheter for oppfølging av barn og unge som sliter med fedme og overvekt. 

- Ved å innføre Checkware kan vi legge til rette for bedre oppfølging av pasientgruppen. Prosjektet gir våre klinikere nye og langt bedre forutsetninger for å overvåke pasientgruppens helsetilstand. Checkware innebærer avstandsoppfølging av pasienter, og gir oss muligheten til å følge opp pasienter på en langt bedre og mer treffsikker måte. Vi får bedre informasjon og kan sette inn bedre og mer treffsikre tiltak.

Spennende muligheter

Prosjektleder og avdelingsoverlege Kristin Wasland er kjempefornøyd med tildelingen. 

- Dette er en pasientgruppe som virkelig trenger bedre oppfølging fra spesialisthelsetjenesten. Med dette prosjektet ser vi starten på noe vi håper skal bli et mye mer synlig og utvidet tilbud fra vår side. Barneklinikken har allerede et etablert samarbeid med Bodø kommune om denne pasientgruppen, men vi håper å utvide tilbudet basert på de erfaringene vi gjør oss i denne prosjektet, forteller Wasland. 

Prosjektgruppen står klar!

I tillegg til den interne faglige utviklingen dette åpner for, er samhandling og samarbeid med andre aktører en viktig del av prosjektet. Kvarsnes gleder seg nå til å ta fatt på arbeidet sammen med prosjektgruppen. 

- Vi har satt sammen en tverrfaglig prosjektgruppe bestående av leger, sykepleiere og klinisk ernæringsfysiolog. I tillegg er Senter for klinisk støtte og dokumentasjon involvert for å bidra med teknologistøtte. Det er også svært viktig at Ungdomsrådet deltar med egen brukerrepresentant, sier hun og fortsetter: 

- Samhandling vil bli kjempeviktig i dette prosjektet. Bodø kommune deltar, men på sikt er det også plass til andre aktører som ønsker samarbeid. Nå er det bare å komme i gang!