Nytt innovasjonsprosjekt innen pasientsikkerhet

Nordlandssykehuset har mottatt pengestøtte fra Helse Nord til et nytt innovasjonsprosjekt i Medisinsk klinikk. Dette er ett av to prosjekter fra Nordlandssykehuset som har mottatt midler fra Helse Nord.

Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 31.08.2023Ellinor Haukland

Ellinor Haukland.

Formålet med prosjektet «Implementering av digital symptomoppfølging av kreftpasienter som får behandling med immunterapi for å redusere alvorlige skader» er å følge opp kreftpasienter som får behandling med immunterapi, ved hjelp av Kaikus elektroniske verktøy for pasientrapporterte utfall (e-PRO).

- Kreftpasienter opplever bivirkninger oftere enn andre pasienter, og flertallet av hendelser er relatert til cellegiftbehandling, forteller prosjektleder og avdelingsoverlege Ellinor Haukland. 

Nytt verktøy

Nye systemiske kreftbehandlinger, som immunterapi, er veletablert for mange krefttyper og bruken utvides kontinuerlig. Denne behandlingen kan trigge kroppens eget immunsystem til å angripe seg selv, og omtrent 15 prosent av pasientene opplever alvorlige skader. 

Standard oppfølging med planlagte konsultasjoner responderer gjerne for sent på pasientenes symptomer, noe som medfører risiko for utvikling av alvorlig skader. Hvis symptomer oppdages og håndteres på et tidlig tidspunkt, kan alvorlige skader og behandlingsavbrudd unngås.

- Dette verktøyet representerer derfor en ny æra for oss som jobber med denne pasientgruppen, forteller Haukland. 

Kaiku Health

Kaiku Health har utviklet et nettbasert e-PRO-verktøy designet for oppfølging av kreftpasienter som får behandling med immunterapi. Ved at anonymiserte pasientdata overføres til Kaiku, får Nordlandssykehuset tilgang på digitale algoritmer som kan identifisere og forutsi risiko for skader. 

- På den måten kan helsepersonell fortløpende motta tilbakemeldinger slik at de på et tidlig tidspunkt kan iverksette tiltak for å avverge utvikling av alvorlige skader. Når pasienter rapporterer symptomer, varsles omsorgsteamet, slik at de kan respondere på et tidligere tidspunkt, sier Haukland og legger til: 

- e-PRO regnes som gullstandarden i innsamling av pasientdata, men det er første gang Nordlandssykehuset er involvert i dette, ifølge Haukland.

Real World Data

Hun mener dette sannsynligvis er starten på noe vi kommer til å se langt mer av i fremtiden. 

- Ved å samle store mengder data fra mange land og la datateknologien analysere dem, får vi frem kunnskap vi ellers ikke ville fått. Samarbeidet med Kaiku Health åpner ikke bare muligheter for bedre pasientsikkerhet og bedre livskvalitet for pasientene, men også for spennende forskning, avslutter prosjektlederen.