Nytt brukerutvalg

20. april hadde det nye brukerutvalget ved Nordlandssykehuset sitt første møte som bestod av opplæring og saker.

Sissel Eidhammer, seksjonsleder helsekompetanse og brukermedvirkning
Publisert 13.05.2022
Brukerutvalget
Fra venstre: Paul Daljord, Marie Dahlskjær, Anna-Emilie Langås Vadnem, Linn Christin Sørtorp, Wiggo Nilsen, Ole André Korneliussen, Danielle Johanna Hansen og Gunn Strand Hutchinson. Ikke tilstede: Gunn Varberg Blandford

- Etter dette første møtet med nytt brukerutvalget sitter jeg igjen med inntrykk av at Brukerutvalget samlet har god bredde i kompetanse som kan komme godt med i den jobben vi skal gjøre de neste to årene. Samtidig er brukerutvalget styrket ved at aldersspredningen er blitt større, og ikke minst at kompetanse mot ungdomshelse er blitt styrket, sier leder av Brukerutvalget Paul Daljord. ​

​​