Nytt avansert forskningsutstyr ved Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset tar i bruk konfokalt mikroskop med superoppløsning i forskning på antibiotikaresistens, immunforsvar og kreft.

Petter Øien
Publisert 25.02.2019
Sist oppdatert 12.02.2021
En mann som står ved siden av en maskin

Mikroskopet kan ta bilder av celler i mange lag ved hjelp av lasere med forskjellige bølgelengder, for så å sette lagene sammen til et 3D-bilde av cellen. Sykehuset er den første institusjon i Nordland som disponerer utstyr av denne typen.

Muligheter for forskning
Postdoc og overingeniør ved Diagnostisk klinikk Bård Ove Karlsen er svært begeistret over at sykehuset nå har dette utstyret disponibelt.

- Konfokalmikroskopet åpner for nye muligheter innen forskning, blant annet på antibiotikaresistens, immunforsvar og kreft. I tillegg ser vi store muligheter for samarbeid både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Forskere i genomikkgruppen ved Nord universitet har vært tydelige på at de ønsker samarbeid med oss for å utnytte dette utstyret, sier Karlsen.

Klinisk relevans
Bård Ove er imidlertid svært opptatt av at dette mikroskopet også er viktig med tanke på videreutvikling av diagnostiske tjenester.

- Mikroskopet gir muligheter for avansert bildebehandling og dokumentasjon i studier av cellekulturer, vev eller blod med fluoriserende markører. Dette gjør at man kan visualisere proteiner, DNA og RNA i cellen for å vise hvordan de oppfører seg i normale celler. Disse kan så sammenlignes med syke celler.

En mann som bruker et mikroskop

Bård Ove Karlsen ser i mikroskopet her på blodceller som er tilsatt bakterier.

Ekstern finansiering
Strategiske forskningsmidler fra Helse Nord har gitt Nordlandssykehuset muligheten til å kjøpe inn et avansert konfokalt mikroskop til 1,7 millioner kroner. 

- Vi er svært fornøyde med denne bevilgningen, sier leder ved Seksjon for forskning Petter Román Øien og enhetsleder ved Forskningslaboratoriet Åse Emblem. Denne støtten åpner nye, spennende muligheter for oss, og styrker oss på områder der vi ønsker å være i front forskningsmessig.

Har du spørsmål? Kontakt Bård Ove Karlsen for nærmere informasjon