Ny strålemaskin letter arbeidshverdagen

En topp moderne strålemaskin gjør at Nordlandssykehuset kan tilby en mer avansert strålebehandling.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.04.2023
Sist oppdatert 12.05.2023

strålemaskin

​Fra venstre: Stråleterapeut Louise Angelsen, medisinsk fysiker David Grant og medisinsk fysiker Kristine Perander ved Nordlandssykehuset Bodø. Angelsen jobber tett sammen med pasientene, mens Grant og Perander har ansvar for den tekniske kvalitetskontrollen og at strålevernet er på plass.

​I det dunkle strålerommet høres en høy maskindur. Verktøyet ligger klart, og datamaskinene står og jobber i bakgrunnen. 

- Murveggene og rommet her er designet slik at strålingen ikke kommer ut, forklarer medisinsk fysiker David Grant mens han trer inn i strålerommet sammen med kollega Kristine Perander og stråleterapeut Louise Angelsen ved Nordlandssykehuset Bodø.

Stor investering

På tampen av mars fikk Nordlandssykehuset Bodø levert en splitter ny strålemaskin. Nordlandssykehuset har to strålemaskiner, hvor den gamle strålemaskinen fra 2006 ble fjernet i høst og nå erstattet med en ny. Den nye maskinen har en rekke tilleggsutstyr og oppgraderinger, og hele prosjektet koster om lag 40 millioner kroner.

- Den gamle har vært klar til å skiftes ut lenge. Den har dessverre hatt en del nedetid, noe som gjør at pasientene har måttet vente en del, forteller de.

Nordlandssykehuset tilbyr strålebehandling både ved helbredelig brystkreft og lindrende behandling av kreftsykdom, og for å forebygge utvikling av sykdommen. Strålebehandling blir gitt så målrettet som mulig for å gjøre minst mulig skade på friskt vev.

Tas i bruk til høsten

Hvert år strålebehandler Nordlandssykehuset om lag 400 pasienter, eksempelvis pasienter med brystkreft, prostatakreft, lungekreft og kreft med spredning. Brystkreftpasienter mottar cirka 15 behandlinger hver, fordelt over tre uker, noen enda mer. 

Behandlingen tar omtrent 15 minutter for hvert område som skal stråles. I løpet av en dag kan det være inne så mange som 30 pasienter. 

- Ny maskin gir mindre risiko for driftsstans, uplanlagt venting for pasientene og overtid for ansatte som følge av gammelt utstyr, forteller Angelsen.

- Den nye maskinen har bedre bildeteknologi og flere funksjoner enn den gamle, slik at vi kan tilby en mer avansert strålebehandling og sikre en enda bedre og pasientvennlig arbeidsflyt, legger Perander til.

Strålemaskin

Den nye strålemaskinen ankommer sykehuset på tampen av mars.

I tillegg blir avdelingens andre strålemaskin fra 2014 oppgradert, slik at den kan gi samme avanserte behandling som den nye maskinen. Begge maskinene blir oppgradert med et SGRT-system (Surface Guided Radion Therapy) som overvåker pasientens overflate under behandlingen. 

- Med dette systemet kan vi sikre oss at pasienten ikke beveger seg under behandlingen, vi unngår unødvendige avbrudd i behandlingen og vi gir pasienten generelt et smidigere og mer behagelig behandlingsforløp, sier hun.

Nå skal de neste ukene og månedene brukes til å montere sammen maskinen, drive opplæring av de ansatte og gjøre rommet klart til pasientene. Målet er at strålemaskinen tas i bruk i løpet av tidlig-høsten.