Ny samhandlingssjef

Trude Kristensen, er tilsatt som ny leder for Samhandlingsavdelingen i Nordlandssykehuset. Hun overtar dermed også sekretariatsfunksjonen i Fastlegerådet.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 08.12.2020
Sist oppdatert 08.11.2022


     

Trude Kristensen

Trude Kristensen er ny samhandlingssjef ved Nordlandssykehuset.

Kristensen har bred erfaring fra helsetjenesten, både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Hun er utdannet intensivsykepleier og har lang fartstid fra Intensivenheten i Bodø.
 
I tillegg til klinisk arbeid, har hun erfaring fra prosjektarbeid knyttet til samhandlingsreformen i kommunal regi. Hun var med i ledelse av Bodø kommunes digitaliseringsprosjekt for pilotering av e-helse. Hun har også erfaring fra samhandling innen rehabilitering, kommunal kreftomsorg og drift av kommunale tjenester i forbindelse med samhandlingsreformen.
 
Hun har også vært med i politisk arbeid, og har erfaring fra kommune-, kvinne- og studentpolitikk.
 
I tillegg til helsefaglig utdanning, har Kristensen en MBA i ledelse fra Nord Universitet, utdanning i personalpsykologi, personaladministrasjon og kompetanseutvikling.
 
- Dette handler om bærekraft i våre helsetjenester og styrking av pasientens helsetjeneste. Dette vil kreve oss i tiden fremover og jeg ser fram til å jobbe med samhandling i Nordlandssykehuset. Jeg har stor motivasjon for jobben, sier hun.

Trude Kristin Kristensen startet i stillingen 1. desember.