Ny kompetanse og styrking av psykoterapiveiledere i Psykisk helse- og rusklinikken

- Det er første gang i historien at PHR-klinikken har psykoterapiveiledere i både psykodynamisk og kognitiv terapi, og som er godkjente for veiledning av LIS3.

Publisert 30.10.2020

       ​

Ny kompetanse og styrking av psykoterapiveiledere i Psykisk helse- og rusklinikken

Ulrika Larsson og Merete Isachsen

Det sier klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen i Psykisk helse- og rusklinikken ved Nordlandssykehuset. 

- Det gjør at vi kan tilby hele den obligatoriske psykoterapiveiledningen for LIS-utdanningen i Bodø. Det har gitt klinikken et stort kompetanseløft og en stabilitet for fremtiden.

Psykisk helse- og rusklinikken (PHR) har siden 70-tallet hatt to psykoterapiveiledere innen psykodynamisk retning, hvor den ene nå har gått av med pensjon. 
Overlege Merete Isachsen ved klinikken er nå ferdig utdannet og godkjent psykoterapiveileder i psykodynamisk terapi, og fører dermed tradisjonen videre sammen med psykodynamisk veileder Lasse Djerv.

Fullverdig utdanningsinstitusjon

Psykoterapiveiledning er en viktig og obligatorisk del av spesialiseringen for å bli psykiater. Etter ny ordning i spesialiseringen av leger, deler psykodynamiske og kognitive veiledere nå på det meste av ansvaret for veiledningen i psykoterapi. Det er nå også blitt obligatorisk med kognitiv terapiutdanning for leger i spesialisering i ny spesialistordning. 

- LIS-legene skal få god kunnskap om og beherske basale elementer i lege-pasient-forholdets dynamikk. De skal selvstendig kunne bruke denne dynamikken diagnostisk og terapeutisk. De skal ha en forståelse for det komplekse menneskesinnet og relasjonene mellom oss, og bruke denne til å hjelpe mennesker med psykiske plager. Terapeuten skal være lite styrende, men heller hjelpe pasienten til å undre seg og utforske de vanskelige delene av seg selv. De psykiske plagene vil i løpet av prosessen bli mindre, og pasientene vil kunne bygge en tryggere selvopplevelse og forståelse, sier Isachsen. 

At PHR-klinikken tilbyr psykoterapiveiledning gjør at klinikken er en fullverdig utdanningsinstitusjon for psykiatere. 

- LIS-legene kan altså gå hele spesialiseringsløpet sitt ved klinikken. Nordlandssykehusets veiledere gir også veiledningstilbud til LIS-leger i Lofoten og Vesterålen, samt til Helgelandssykehuset, sier Isachsen. 
Klinikken har også nylig rekruttert overleger til Lofoten og Vesterålen som er godkjente veiledere i psykodynamisk terapi, som også betyr at LIS slipper å reise til Bodø for å få denne veiledningen.

Ny kompetanse

I 2019 fikk klinikken for første gang også tilsatt psykiater i full stilling som psykoterapiveileder i kognitiv terapi, også kalt kognitiv adferdsterapi. Denne kompetansen har klinikken ikke hatt før. De fleste nye behandlingsmetoder innen psykisk helsevern og rus bygger på denne terapiformen.

- Kognitiv Terapi er en helhetlig måte å forstå mennesket og deres problemer. Man ser hvordan menneskenes unike historie henger sammen med vonde følelser man har utviklet gjennom livet. Man ser på uhensiktsmessige og selvforsterkende vonde sirkler av tanker, atferd og følelser. Gjennom å arbeide med fokus på her og nå, kartlegger man vanskelige situasjoner, lager nye problemløsningsstrategier og utforsker disse. Man arbeider med å finne frem til økt selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tanke- og atferdsmønstre. På den måten stimulerer man til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall, sier overlege og psykoterapiveileder i kognitiv terapi, Ulrika Larsson. 

Når det kommer til veiledning i kognitiv terapi er det ikke bare viktig å lære seg teorigrunnlag og forskjellige teknikker, men også å ivareta alliansearbeid og relasjonelle aspekter i samtaler. Veiledning i kognitiv terapi gir en selvstendig grunnleggende forståelse av relasjonen pasient-behandler og hvordan man som behandler bygger terapeutisk allianse, hvilken i sin tur ligger som basen i det videre terapeutisk arbeidet.

I tillegg har dette medført at alt klinisk personell får muligheten for kompetanseheving innen kognitiv terapi. I 2019 startet 60 medarbeidere med kompetanseheving i kognitiv terapiform, i hovedsak miljøpersonell og sykepleiere fra døgnposter og poliklinikker, psykiatri og rus. Dette medfører at klinikken får en felles retning og skaper et solid fagmiljø for fortsatt kompetanseutvikling. Dette for å sikre kvalitetsutvikling i pasientbehandling og pasientsikkerhet.