Nordlandssykehusets Psykisk helse- og rusklinikk i Bodø går i grønn beredskap

Det er stor tilstrømming av pasienter som trenger døgninnleggelse i Psykisk helse- og rus klinikken i Bodø. For å sikre nødvendig kapasitet, går sykehusklinikken derfor i grønn beredskap.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 15.03.2023
 
Inngangspartiet til marmorbygg

Beredskapen omfatter kun sykehusenhetens døgnavdelinger og iverksettes slik at driften kan tilpasses situasjonen. Poliklinikkene er ikke berørt.

Alle pasienter blir godt ivaretatt og skal møte til avtalte innleggelser eller timeavtaler som normalt. ​