Nordlandssykehusets deltakere i arbeidsgruppene for funksjons- og oppgavedeling i Helse Nord

Helse Nord RHF har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i regionen. Nå er arbeidsgruppene snart fulltallige og deltakerne fra Nordlansdsykehuset er klare.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 15.06.2023
Sist oppdatert 19.06.2023

- Jeg er veldig fornøyd med våre deltakere og at de har sagt ja. Dette er et viktig arbeid som krever god forankring i organisasjonen, vi må derfor sørge for at de får all informasjon, data og støtte som de trenger for å gjøre en god jobb på vegne av Nordlandssykehuset, sier administrerende direktør i Nordlandssykehuset Siri Tau Ursin.

​​

Utredningen vil bli ledet av administrerende direktør i Helse Nord RHF, Marit Lind. De seks administrerende direktørene i foretaksgruppens helseforetak vil være den ​interne referansegruppen. Her deltar også leder av koordineringsgruppa, spesialrådgiver i Helse Nord RHF, Tonje Hansen. Hun er frikjøpt til denne oppgaven fra Nordlandssykehuset, der hun fremdeles holder 20 prosent i sin fagdirektør-stilling. 

Tonje
Det er fem arbeidsgrupper som skal utrede hver sine områder. Utredningen koordineres og følges opp av koordineringsgruppen i Helse Nord RHF, som er den Hansen leder. 

​De fem arbeidsgruppene har deltakere fra alle HF, konserntillitsvalgte, kommuner, Helse Nord RHF og brukerutvalg. Nordlandssykehuset har en deltaker i hver arbeidsgruppe.


Hedda
I tillegg deltar 
Hedda Soløy-Nilsen, klinikksjef for Psykisk helse- og rusklinikk​en i Nordlandssykehuset,  i arbeidsgruppen for Psykisk helsevern.  I denne sammenhengen som frikjøpt til utredningsarbeid av Helse Nord RHF.
Fra Nordlandssykehus​​​et deltar:

Gro-Marith

Gro-Marith K​​​arlse​​​n

​Klinikksjef medisinsk klini​​kk, Nordlandssykehuset

Arbeidsgruppe 1: Akutte og planlagte (elektive) funksjoner​
Erling

Erling ​​Kvig

Psykologspesialist, Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse og r​​​us-klinikken​, Nordlandssykeh​uset

​​
Sissel
Sissel Juliussen

​Avdelingsleder Kirurgisk klinikk Lofoten, ​Nordlandssykehuset

Arbeidsgruppe 3: Re​​​habiliterings- og p​​ri​​vate tjenester​​
Ane
Ane Odnæs

​Klinikksjef Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset

Trude
T
rude​ K. Kri​stensen

A​vdelingsleder Samhandlingsavdeling, Nordlandssykehuset​

Arbeidsgruppe 5: Sam​ordning av primær- og spesi​alisthelsetjenesten​Endring og omstilling i Helse Nord

Oversikt over pågående endringsarbeid.
Helse Nords endrings- og omstillingsarbeid
hand stokk gammel mann sykepleier