Sykehusbygget på Stokmarknes

Nordlandssykehuset Vesterålen 10 år

I 2024 er det ti år siden nytt sykehus i Vesterålen ble ferdigstilt. Se tidslinje og historiske bilder.

Publisert 27.05.2024
Sist oppdatert 21.06.2024
Diagram, teknisk tegning
Historien startet i 1785

Første skriftlige kilder viser at det har vært hospital i regionen siden 1785. Det lå i Varvik og var et hospital for radesyke.

I 1826 ble det etablert et nytt hospital i Hadselhavn før det første sykehuset i moderne tid ble åpnet på Stokmarknes 28. februar 1891.

En bygning med parkeringsplass
Søsterhjemmet

Sykehuset i Hadselhavn brant i 1940 og som en nødløsning ble Søsterhjemmet på Stokmarknes ble tatt i bruk som sykehus. Søsterhjemmet var opprinnelig bygd for å huse ansatte som jobbet på sykehuset, derav navnet.

Stort hvitt bygg foran et fjell med snø
Nytt sykehus etter brannen

15. mai 1947 startet jobben med å bygge nytt sykehus. Dette stod ferdig i 1951 og hadde en kapasitet på 165 senger. Sykehuset opplevde mange store milepæler: 

  • 1974 – Pacemaker-implantasjon
  • 1978 – Dialyse og endoskopi
  • 1979 – Første urolog nord for Trondhjem
  • 1981 – Far får være med på planlagt keisersnitt

(Foto: Tor Johannes Jensen)

Hålogalandssykehuset

Nordland fylkeskommune overfører sykehuset i Stokmarknes til Hålogalandssykehuset. Det betyr at sykehusene i Harstad, Narvik og Stokmarknes er under samme paraply.

Etter noen år besluttes Hålogalandssykehuset oppløst og 1. september 2006 ble Nordlandssykehuset en del av Nordlandssykehuset HF (Harstad og Narvik blir innlemmet i Universitetssykehuset Nord-Norge).

En person som holder en spade og et kamera
2008 - Nytt bygg vedtas

Renovering av gammelt bygg blir for kostbart og nytt bygg vedtas. 16. september 2010 ble første spadetak mot et nytt sykehus utført av daværende fylkesmann Hill Marta Solberg og daværende direktør Eivind Solheim. Nytt sykehus i Vesterålen er i gang!

Fakta om nytt sykehus

  • 15 000 kvadratmeter nybygg.
  • Funksjoner i nytt sykehus: Akuttberedskap, legevakt, indremedisin og kirurgi, føde- og medisinske servicefunksjoner, rehabilitering og pasienthotell.
  • Ferdigstilles i 2014.
En bygning som er ødelagt

Riving av sykehuset foreviget av webkamera.

En byggeplass med kraner

Gravemaskinene jobber på spreng.

En byggeplass med kraner

Det nye sykehuset begynner å ta form.

Et stort lager med en stor metallboks

Fasaden på nytt sykehus begynner å vises.

Et rom med en vogn og bokser

Det er nøysom logistikk for å få flyttet utstyr og pasienter fra gammelt til nytt sykehus.

Noen få kvinner på et kontor

På åpningsdagen var det, i noen timer, dobbel bemanning og dobbel beredskap for akutte situasjoner. 

Klar til bruk

23. mai 2014 var Nordlandssykehuset Vesterålen i drift fra nytt bygg.