Nordlandssykehuset opprettholder grønt beredskapsnivå

Nordlandssykehuset opprettholder grønt beredskapsnivå. Dette gjelder alle sykehusene i helseforetaket, i Lofoten, Vesterålen og Salten.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 29.01.2024
Sist oppdatert 31.01.2024
Ikon

 

Sykehusene er i dag, tirsdag 30. januar, over i mer normal drift. Værsituasjonen er fortsatt utfordrende, og Nordlandssykehuset opprettholder derfor grønt beredskapsnivå. 

Ny informasjon til pasienter som har avtale om innleggelse eller time (med kursiv skrift):

  • Pasienter som kan møte, skal møte på sykehuset som avtalt.
  • Pasienten som ikke kan møte på grunn av uværet, bes om å bruke helsenorge.no for bestilling av ny time. Du kan også ta kontakt på telefon oppgitt i innkallingsbrevet eller ringe Timeservice på telefon 755 71000. Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid.
  • De som ikke kan møte som følge av uværet, vil ikke bli belastet med «ikke møtt gebyr».

Ved endring av situasjonen, vil vi komme med ny informasjon.

 

Beredskapsnivåene

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres og det vurderes behov for å forsterke enkeltfunksjoner. Det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære tiltak og ressurser. Situasjonen krever økt oppmerksomhet.

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. En uønsket hendelse med avgrenset omfang har inntruffet. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.

Rød beredskap 

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. En alvorlig hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære tiltak og ressurser