Nordlandssykehuset og vesterålskommuner sammen om rekrutteringsprosjekt

Nordlandssykehuset Vesterålen og kommunene Hadsel, Bø, Andøy og Lødingen går sammen i en felles innsats for å rekruttere helsearbeidere til Vesterålen.

Kommunikasjonsavdelingen
Publisert 20.02.2023
Sist oppdatert 12.05.2023
 
To damer som smiler mot kamera

Fra venstre: Siri Tau Ursin og Aina Nilsen.

Helsetjenesten både i sykehuset og kommunene har store utfordringer med å sikre nødvendig helsepersonell. Særlig gjelder dette sykepleiere og leger.

- Vi må skape bol​​​yst

- Vi må gjøre oss mer synlige og vise frem alle mulighetene som finnes for jobb og karriere i helsetjenesten, både i sykehuset og i kommunene. Vanligvis gjør vi dette hver for oss, men denne gangen vil vi gå sammen i et felles prosjekt. På den måten kan vi få vist frem de mange mulighetene sykehuset og kommunene har tilsammen, sier sykehusdirektør Siri Tau Ursin og ordfører i Hadsel kommune, Aina Nilsen.

- Vi vet at søkere utenfra også er veldig opptatt av partners muligheter for jobb, barns skole- og fritidsmuligheter, bolig og transport for å nevne noe. Vi må fortelle våre historier og skape bolyst, sier de.

Ideen til spleiselaget kom i forbindelse med den akutte mangelen på bioingeniører som oppstod ved Nordlandssykehuset Vesterålen før årsskiftet.

- Min første tanke var at vi måtte gjøre noe, ikke bare sykehuset, men også vi som vertskommune, sier Aina Nilsen, som lanserte ideen om et felles prosjekt.

Vinn-vinn-situasjo​​n

Nordlandssykehuset har gjennom stor innsats og gode rekrutteringsordninger, klart å rekruttere bioingeniører. Men behovet for nye bioingeniører og annet helsepersonell, særlig sykepleiere og leger, er stort. Det samme gjelder for kommunene. Ideen har siden utviklet seg til ikke bare å omfatte Hadsel kommune. Nå har Bø, Andøy og Lødingen sluttet seg til.

- Vi har dannet et spleiselag for å lage en felles kampanje der vi skal markedsføre regionen og jobbmuligheter for helsearbeidere. Vi tror dette vil bli en «vinn-vinn»-situasjon for både kommunene og sykehuset. Kampanjen skal utvikles i et samarbeid med Deadline media, sier Aina Nilsen og Siri Tau Ursin.​