Nordlandssykehuset møtte medisinerstudentenes sykkelaksjon

Nordlandssykehuset møtte medisinerstudentenes humanitære sykkelaksjon i Henningsvær. - Vi deler medisinerstudentenes engasjement og tok derfor turen til Henningsvær for å støtte og møte studentene, sier Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 27.07.2022
Sist oppdatert 28.07.2022
Et par kvinner poserer for et bilde ved siden av et skilt
Siri Tau Ursin, direktør i Nordlandssykehuset og Sara Soraya Eriksen, leder for sykkelaksjonen og nestleder i MedHum.

Turen gikk videre gjennom Lofoten til Bodø og skal ende opp i Oslo. Arrangør for aksjonen er Medhum, Norges største studentdrevne humanitæraksjon. I år rettes fokus mot de store miljø- og helseutfordringene verdens store bruk og kast av plast skaper. Nordlandssykehuset og Helse Nord var invitert til å møte medisinerstudentene og delta i debattpanel om miljøutfordringer generelt og helsetjenesten spesielt, under deres stopp i Henningsvær mandag 25. juli.

I tillegg til Siri Tau Ursin bestod panelet av Anne Kveim Lie, fra Medisinsk fakultet UiO/Senter for bærekraft I helsetjenesten, Lena Amalie Hamnes, varaordfører I Vågan kommune og Sara Soraya Eriksen, leder av sykkelaksjonen og nestleder i Medhum.

Paneldebatten.
Paneldebatten om miljø og helse i Henningsvær.

– Helsesektoren må bidra


– Ved å tenke lokalt, tenker vi også globalt. Vi kan ikke forvente at andre løser miljøutfordringene vi står overfor. Vi må være med. Miljø og helse henger sammen. For eksempel der det før var vann, er det ikke lenger vann. Slikt får store helsemessige konsekvenser for de som bor der, sa Siri Tau Ursin.

Hun var også opptatt av de nære forhold i egen virksomhet.

– Helsesektoren produserer enorme mengder avfall og forbruker mye energi. Vi har kommet et stykke på vei. Vi har redusert energiforbruket i sykehusene våre til en tredjedel ved å ta i bruk miljøvennlig teknologi. Avfallsmengden er redusert, men det er fortsatt mye igjen. Plastforbruket vårt er enormt ved at vi bruker mye emballasje som ikke er nødvendig. Mye kastes også på grunn av holdbarhetsdatoer som er for strenge. Et annet eksempel er ambulansebiler. Våre ambulanser skal nå frem over lange avstander og krevende klimatiske forhold. Da er det vanskelig å bare kunne bruke el-biler, sa Ursin. For å lykkes trenger vi drahjelp fra de store aktørene, sa Ursin.

– Vi har nå lyst ut stilling som miljørådgiver i Nordlandssykehuset, en stilling som skal deles 50/50 med Helse Nord. Vi tror dette vil bidra til en styrket innsats for miljøet, avsluttet hun.

Tilhørere under paneldebatten.
 

Tilhørere under paneldebatten.

MedHum – ​medisinerstudentenes humanitære aksjon

MedHum mobiliserer et stort antall norske medisinstudenter fra universiteter i inn- og utland i arbeidet med globale helseutfordringer.

– Årets aksjon går på sykkel fra Tromsø til Oslo. Mandagens etappe gikk fra Sortland til Henningsvær. Etappene varierer fra 50 km til 130 km per dag. Totalt 30 studenter er påmeldt. Noen sykler mange etapper. Andre deltar på enkeltetapper, sier leder for sykkelaksjonen, og nestleder i MedHum, Sara Soraya Eriksen.

Sara Soraya Eriksen.

Sara Soraya Eriksen, leder for sykkelaksjonen og nestleder i MedHum.

Årets aksjon gjøres sammen med UNICEF.

– Sammen skal vi bidra til at barn i Elfenbenskysten (Cote D'Ivoire) får bedre hygiene og sanitærforhold på skolene, rent vann og trygge oppvekstvilkår. Dette gjøres ved å utnytte en av verdens største miljøutfordringer - plast! sier hun. ​

– Prosjektet skal sikre kvinner lønnet arbeid samtidig som strender blir ryddet for miljø- og helsefarlig plast fra havet. Plasten som samles inn omgjøres til byggemateriale (plastic bricks) som brukes til å bygge skoler og sanitærfasiliteter som toaletter og vannbrønner. Slik bidrar vi til at barn og foreldre får opplæring i grunnleggende hygiene, sier hun.

– ​Vi trenger ditt bidrag, sier Sara Soraya Eriksen. VIPPS oss gjerne til 510051 for å bidra, og en stor takk til Nordlandssykehuset for deres bidrag😊 ​

Syklistene ved ankomst Henningsvær.

Syklistene ved ankomst Henningsvær.