Nordlandssykehuset hever beredskapen til gul i Psykisk helse- og rusklinikken, Bodø

Grunnet stor tilstrømming av pasienter gikk Psykisk helse- og rusklinikken i grønn beredskap 15. mars. Antall pasienter som trenger forsterket sikkerhet er ytterligere økt. Klinikken hever derfor beredskapen fra grønt til gult nivå onsdag 26. april.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 26.04.2023
Sist oppdatert 18.09.2023
Hovedinngang PHR Rønvik

Situasjonen er krevende og utfordrer kapasiteten på Sikkerhetsenheten og akuttpostene i Psykisk helse- og rusklinikken. Dette har resultert i overbelegg med forskyvning av flere pasienter til andre sykehusenheter. Den fører også til stor arbeidsbelastning for de ansatte.

​​- Vi er derfor nødt til å iverksette ekstra tiltak for å ivareta pasientene på en god og forsvarlig måte, samt de ansattes arbeidsmiljø og behov. Vi er i dialog med Helse Nord RHF og vurderer situasjonen og nødvendige tiltak fortløpende, sier administrerende direktør i Siri Tau Ursin i Nordlandssykehuset.

Hva betyr gul beredskap i sykehus?

Gul beredskap iverksettes når en uønsket hendelse med avgrenset omfang er inntruffet, eller det er stor fare for at den kan inntreffe, og det er sannsynlig at de ordinære ressursene ikke vil strekke til. Situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak og ressurser.