Nordlandssykehuset først i hele verden

Fredag 29. september tar ambulansestasjonen ved Tverlandet og Bodø i bruk ultralydplasteret RescueDoppler. – Nordlandssykehuset er først ut i hele verden til å ta i bruk utstyret. Plasteret kan ha stor betydning i fremtidens behandling av hjertestans.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 29.09.2023
Glade folk

Innføringen av Rescue Doppler ble feiret med kaffe og kaker til avtroppende og påtroppende vaktlag og andre fremmøtte. Fra venstre: Raymond Karlsen, Marita Karlsen, Frank Ulrik Strøm, og Jørn Hvalryg fra Nordlandssykehuset, Bjørn Faldaas fra Nord universitet, kvalitetsleder John Helge Flage fra Nordlandssykehuset og avdelingsingeniør Hedda Juni Lund fra NTNU. Foran: Prosjektleder Charlotte Ingul. Foto: Helen Åsli/Nordlandssykehuset

Det sier kvalitetsleder John Helge Flage i Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset. 

Ved hjertestans må helsepersonell i løpet av sekunder avklare om det er tegn til liv. En svært vanlig metode er å kjenne etter puls med fingrene. Manglende følbar puls er imidlertid ikke ensbetydende med manglende blodsirkulasjon ved hjertestans. Ved hjerte-/lungeredning (HLR) er selv en svak puls eller endringer i blodsirkulasjon viktig å oppdage ettersom HLR utføres forskjellig avhengig av om det er puls eller ikke.

Fremtiden i ambulansen

Forskere ved NTNU står bak oppfinnelsen av ultralydplasteret RescueDoppler, som samler data ved hjertestans. Målet er at plasteret i framtiden kan bidra til å gi ambulansepersonell tilbakemelding på om pasienten har sirkulasjon eller ikke. RescueDoppler-proben er utviklet av firmaet Cimon Medical i Trondheim og NTNU.​

I samarbeid med Nordlandssykehuset og Nord Universitet skal pilotprosjektet nå rulles ut ved ambulansestasjonene på Tverlandet og i Bodø, som først i hele verden. 

- Vi håper og tror at dette plasteret kommer til å være en del av utstyret som benyttes i ambulansen i fremtiden, sier Flage.

Ambulanse og pasient på båre

Det ble demonstrasjon av Rescue Doppler på Tverlandet fredag morgen.

Vil kanskje redde liv
Prosjektet er støttet med 16 millioner kroner fra Norges forskningsråd. I startfasen var ANILAB ved Nord universitet helt sentral i den første delen av studien. Nå tas det altså i bruk ved to ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset, samt innomhus ved St.Olavs hospital i Trondheim. Etter tre måneder går det over til å tas i bruk ved åtte sykehus i Skandinavia. 

- Det som startet som et pilotstudie har utviklet seg til et multisenterstudie, hvor flere sykehus og ambulansetjenester i Norden etter hvert vil bli med i studiet. Nordlandssykehuset er en del av et stort og omfattende prosjekt. Vi har rigget oss til og kommet raskt i gang med opplæringen, forteller Flage. 


Dame i sort jakke

Prosjektleder Charlotte Ingul  for prosjektet «RescueDoppler - a disruptive ultrasound solution for improved outcome after cardiac arrest».

Hypotesen til studiet er at ultralyd vil gi forbedret ivaretakelse av personer med hjertestans. 

- Ultralydplasteret kan i fremtiden bli et viktig verktøy for å vurdere og behandle kritisk syke og skadde både i ambulansetjenesten og inne på sykehus. Plasteret vil kunne gi direkte informasjon om sirkulasjonen til hjernen som er det mest sårbare organet i forhold til surstoffmangel, sier han og legger til:

- Uten forskning, ingen forbedring. Vi er med på noe vi vil forbedre, og kanskje redde liv på sikt.​

Stolt klinikksjef
Klinikksjef Svein Arne Monsen i Prehospital klinikk i Nordlandssykehuset er spent på lanseringen av RescueDoppler i ambulansen.

- Dette er et svært spennende prosjekt som potensielt kan gi oss et nytt diagnostisk verktøy til bruk i en tidskritisk situasjon. Jeg er stolt over at Nordlandssykehuset har en så viktig rolle i dette forskningsprosjektet, sier han.​

Pasient på båre

RescueDoppler er et ultralydplaster som legges på pasientens hals.