Nordlandssykehuset får 20 millioner i støtte til innovasjonsprosjekt fra Forskningsrådet

Forskningsrådet har innvilget fire prosjekter i den nasjonale Pilot Helse-ordningen. Nordlandssykehusets søknad var én av disse. Nå mottar helseforetaket 20 millioner kroner som skal gå til innovasjon i samarbeidet mellom sykehus, næringsliv og forskning.

Petter Roman Øien, leder Seksjon for forskning
Publisert 02.02.2024
En bygning med et skilt på

Fantastisk nyhet

Viseadministrerende direktør, Beate Sørslett er svært begeistret over denne nyheten.

- Nordlandssykehuset har over flere år jobbet målrettet og bevisst med innovasjon, både internt i foretaket og sammen med flere ulike samarbeidspartnere. Denne tildelingen er rett og slett fantastisk for oss, og gir oss helt nye og større muligheter i tiden som kommer!

Mange samarbeidspartnere

Innovasjonsprosjektet har navnet «ShareIT» og inkluderer en rekke samarbeidspartnere, herunder DIPS, Aidn, Helse Nord RHF, Vestvågøy kommune, SINTEF og University of Cambridge.

- Vi har sterke samarbeidspartnere med oss og som vi har jobbet med over lengre tid, sier Sørslett.

Hun understreker også betydningen av Inovacare, som er en innovasjonsarena for helseløsninger der Nordlandssykehuset er partner.

- Tove Julie Evjen i Inovacare skal ha en stor del av æren for at vi fikk dette prosjektet innvilget. Hennes innsats har vært avgjørende for utforming og utvikling av dette prosjektet, sier Sørslett.

Viktige områder

Gjennom ShareIT skal det nå jobbes for å utvikle effektive og brukervennlige arbeidsverktøy for helsepersonell på sykehus og i kommuner, gjennom API-basert datadeling, og ny modell for innovasjonssamarbeid i økosystem mellom helseforetak, kommuner, næringsliv, myndigheter og FoU-aktører.

- Målet med ShareIT er å forenkle hverdagen til helsepersonell ved at de får tilgang til og presentert data som de til enhver tid trenger i sine arbeidsverktøy, for å kunne forbedre kvalitet og bærekraft i pasientforløpet, forteller Sørslett.

Stolt

Administrerende direktør Siri Tau Ursin er kjempestolt over det innvilgede prosjektet fra Norges forskningsråd.

- Dette er en stor fjær i hatten for Nordlandssykehuset. Dette prosjektet gir oss muligheten til å styrke og videreføre den gode innsatsen som allerede er gjort innen innovasjon over flere år i sykehuset. Når vi når opp i konkurransen og får regionale penger til innovasjon er det flott. Men enda bedre er det når man når opp i en nasjonal konkurranse i form av bevilgning fra Norges forskningsråd, som bevis og bekreftelse på at jobben som gjøres hos oss legges merke til nasjonalt, sier Tau Ursin.