Nordlandssykehuset er godkjent utdanningsvirksomhet

Nordlandssykehuset har blitt godkjent utdanningsvirksomhet i blant annet psykiatri og infeksjonsmedisin. Det betyr at sykehuset nå er godkjent innen ni fagfelt.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 28.04.2023

Gruppe med leger

Fra venstre: Overlege Hans Erling Simonsen, overlege Ida Tveter, overlege Hanne W. Kvarenes, overlege Miroslav Kojic og overlege Hanna Eilertsen er godkjente spesialister i infeksjonssykdommer​. Foto: Ida Kristin Dølmo

- Vi er veldig glade for at endelig godkjenning nå foreligger for ny spesialistutdanning for leger i infeksjonsmedisin og psykiatri i Nordlandssykehuset.

Det sier fagdirektør Tonje Elisabeth Hansen i Nordlandssykehuset. 

I ny spesialistutdanning for leger må alle helseforetak som ønsker å utdanne leger i spesialisering, være godkjent eller registrert som utdanningsvirksomhet. Dette registreres og godkjennes av Helsedirektoratet. Alle spesialiteter med godkjenning fra før 2019 har hatt midlertidig godkjenning frem til Helsedirektoratet har behandlet ny søknad.

Helsedirektoratet har mottatt over 1000 søknader om godkjenning og registrering. Søknadsbehandlingen er tidkrevende og pågår fortsatt.

- Dette har vært en tidkrevende prosess, både i forhold til å utarbeide ny spesialistutdanning innenfor de enkelte spesialitetene i klinikkene med læringsarenaer, læringsmål og læringsaktiviteter, for foretakene og for Helsedirektoratet, forteller Hansen.

Helsedirektoratet har dermed fått søknader til vurdering for alle spesialitetene i alle helseforetakene til godkjenning etter denne nye strukturen. 

Venter på godkjenning

Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset har tre spesialiteter: Psykiatri (voksenpsykiatri), barne- og ungdomspsykiatri, samt rus- og avhengighetsmedisin.

Nå foreligger endelig godkjenning for psykiatri i Nordlandssykehuset. 

- Nå håper vi på også på at endelig godkjenning også i de andre to spesialitetene i Psykisk helse- og rusklinikken er nærliggende, sier klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen i Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset.

Målrettet jobbing
Også infeksjonsmedisin har fått godkjenning som utdanningsinstitusjon av Helsedirektoratet.

- Vi har jobbet målrettet over mange år med å bygge opp en egen infeksjonsmedisinsk seksjon i Medisinsk klinikk ved Nordlandssykehuset Bodø. Dette arbeidet har vært meget vellykket, sier overlege Hans Erling Simonsen. 

Infeksjonsseksjonen har i dag fem fast ansatte spesialister og de fleste har gjennomført deler av utdanningen i Bodø, i tillegg til ved universitetssykehus. Seksjonen driver sengepost med 10-12 senger, poliklinikk og dagpost. 

- Seksjonen har allerede jobbet med utdanning av spesialister over mange år, men det er meget gledelig at vi nå også har fått formell godkjenning av Helsedirektoratet som utdanningsinstitusjon i den nye utdanningsmodellen, sier Simonsen.

32 spesialiteter

Nordlandssykehuset har søkt godkjenning som utdanningsinstitusjon helt eller delvis i 32 spesialiteter for leger. 

Andre godkjente utdanningsvirksomheter i Nordlandssykehuset per 25. april 2023 er fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi, øre-nese-halssykdommer, nyresykdommer, nevrologi, medisinsk biokjemi og klinisk nevrofysiologi. Til sammen er Nordlandssykehuset godkjent utdanningsvirksomhet innenfor ni fagfelt.