Nordlandssykehuset BUPA autismeteam skal sammen med samarbeidspartnere forske på autisme og psykisk helse.

Personer med autisme er ekstra sårbare for å utvikle vansker som for eksempel angst, tvang, depresjon og atferdsvansker sammenlignet med personer uten autisme. Nordlandssykehuset BUPA autismeteam deltar i en ny forskningsstudie som skal se på hvordan man kan fange opp psykiske lidelser hos personer med autisme.

Publisert 23.03.2022

​​

Ansatte BUPA Autismeteam som deltar i prosjektet

Psykolog Andreas Ellingsen, Prosjekt koordinator Marilyn Pedersen, Psykologspesialist Kjell Bjørgvin Nilsen og Psykologspesialist Hanne Lill Weiss Solskinnsbakk.

Slike vansker som kommer i tillegg til autisme gir betydelig nedsatt livskvalitet og mye lidelse for personen det gjelder og familien. Helsetjenesten mangler god kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. Det er stort behov for denne kunnskapen slik at helsetjenesten kan gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

Dette ønsker en større forskningsstudiet i alle helseforetakene i Helse Nord å gjøre noe med og Helse Nord innvilget nylig forskningsmidler til dette, og ble startet opp i januar.

Mangler kunnskap

Det er bare barn som kommer til undersøkelse på et av disse stedene som tilbys denne undersøkelsen nå. Studien gjennomføres for å få øket kunnskap om hvordan psykisk uhelse kan fanges opp hos barn med autisme og håpet er at dette vil bidra til endret klinisk praksis også i andre helseforetak.

- Vi mangler god nok kunnskap om hvordan psykisk helse kan fanges opp hos barn og unge med autisme. For ved en slik kunnskap så vil helsetjenesten kunne gi riktig helsehjelp fra tidlig alder, men også med tanke på forebygging.

Forskningsprosjektet innebærer at foreldre eller foresatte fyller ut et spørreskjema om sitt barns atferd og mestring. Dette kan gjøres samme dag som pasienten er inne hos Autismeteamet.​

bamse_illustrasjonsfoto.png

​​​​​

Om studiet

​​​​Autisme og psykisk helse er et forskningsprosjekt, i alle helseforetak i Helse Nord, som undersøker hvordan tilleggsvansker som angst og annen utfordrende atferd kan kartlegges best mulig. Studien er et samarbeid mellom Autismeforeningen og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. NevSom ved Oslo Universitetssykehus, Helse Fonna og UiT Norges arktiske universitet er også samarbeidspartnere. Forskningsstudien ledes av UNN HF.​

Vitenskapelig tittel

Identifisering av psykiske tilleggsvansker hos barn og unge med autismespektervansker: En regional multisenterstudie​.​