Nordlandssykehuset best i nord

I mars ble oversikten over nasjonale innovasjonspoeng offentliggjort, og denne viser at Nordlandssykehuset gjør det godt.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver/Petter Øien, seksjonsleder
Publisert 18.04.2023

Dame

Prosjektleder Merete Johansen i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon.

Hva er innovasjonspoeng?
Innovasjonspoengene genereres i forhold til hvor mange prosjekter man har i ulike faser i den nasjonale innovasjonsportalen Induct. 

- Induct brukes av alle foretakene i Norge og er en viktig indikator på hvor langt fremme de ulike sykehusene er innen innovasjon, forteller prosjektleder Merete Johansen i Senter for klinisk støtte og dokumentasjon. 

Sammen med Petter Román Øien har hun ansvaret for at alle innovasjonsprosjektene i Nordlandssykehuset registreres i portalen Induct, og at de følges opp der. 


TabellResultater for 2022

Nordlandssykehuset oppnådde 32 poeng, og kom med det på 11. plass nasjonalt. Resultatene fra i fjor representerer en knapp økning fra 2021, da foretaket fikk 30 poeng. 

- Det kan virke som vi ligger langt bak, men vi ser det faktisk ikke slik. Mange av våre prosjekter har fått nasjonal oppmerksomhet og blir adoptert av foretak både i og utenfor vår region. Dette resulterer også i poeng, men ikke før prosjektene er kommet i en viss fase. Dessuten har vi en god del prosjekter som ikke registreres og følges opp i Induct, men som uten tvil burde vært det, forteller Johansen og legger til:

- Det reelle bildet er derfor at vi burde hatt mange flere poeng enn det vi faktisk har. Dette er noe vi jobber målrettet med å følge opp. Samtidig er det grunn til å påpeke at vi ligger et stykke foran de andre foretakene i Helse Nord, noe vi selvfølgelig er stolte over. 

Tabell med tall

Høy aktivitet

De siste årene har innovasjon fått en stadig viktigere plass i Nordlandssykehuset. Innovasjonsplattformen Inovacare sammen med Bodø kommune, Helseinnovasjonsuka (25. – 29. september 2023), LINKEN eHelselab og innovasjonsutdanningen i samarbeid med Nord universitet er alle synlige beviser på at det jobbes godt på dette feltet i Nordlandssykehuset.

- Vi har nå fått på plass et innovasjonsråd hos oss for å styre, koordinere og følge opp alt vi er involvert i. Spesielt stimulerende er det når vi faktisk ser at vi oppnår gode resultater. Samtidig er det viktig for oss å huske at man ikke må være dårlige for å kunne bli bedre, avslutter Johansen.​

Vil du vite mer om innovasjon i Nordlandssykehuset?​