Nils Abel Aars disputerte

Master i folkehelse, Nils Abel Aars, disputerte for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet torsdag 4. februar. Avhandlingens tittel er «Physical Activity and Body Composition in Norwegian Adolescents. Results from The Tromsø Study: Fit Futures».

Petter Román Øien, leder av Seksjon for forskning
Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 01.02.2023
Sameline Grimsgaard, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og Nils Abel Aars.

Sameline Grimsgaard, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet og Nils Abel Aars.

Torsdag 4. februar 2020 disputerte Nils Abel Aars for ph.d.-graden i helsevitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

Disputasen ble gjennomført ved Nordlandssykehuset HF i Bodø der Aars forsvarte avhandlingen «Physical Activity and Body Composition in Norwegian Adolescents. Results from The Tromsø Study: Fit Futures». 

Før dette holdt Aars sin prøveforelesning over temaet «What is the evidence base of school-based lifestyle interventions on body composition and other health outcomes?». 

På grunn av koronapandemien ble disputasen gjennomført med en del restriksjoner, men det var åpnet for et begrenset antall inviterte personer som fikk følge prøveforelesning og disputas i auditoriet. 

Bedømmelseskomitéen bestod av professor emerita Agneta Yngve, Uppsala universitet, Sverige (1. opponent),  professor Sigmund Alfred Andersen, Norges idrettshøgskole, Oslo, Norge (2.opponent) og førsteamanuensis Anne-Sofie Sand, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (leder av komité).

Disputasen ble ledet av Forsker Laila Hopstock, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Disputasleder og komité var digitalt til stede i auditoriet via Teams. Både prøveforelesning og disputas ble strømmet slik at alle som ønsket fikk dette med seg. 


Vi gratulerer med vel gjennomført disputas og avlagt ph.d.-grad!