Når ambulansen er kjørt

I løpet av våren vil alle ambulansestasjoner i Nordlandssykehuset få besøk av Remi Helland og Berit Lofthus. De har med seg materiell som skal bidra til at barn som pårørende får nødvendig informasjon og oppfølging – når ambulansen er kjørt. Det er blant annet laget «Akuttkort»  med råd til de voksne som er igjen sammen med barn etter en hendelse.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 10.04.2019
Sist oppdatert 16.03.2021
Remi Helland, bemanningskonsulent i Ambulansetjenesten; Berit Lofthus, barneansvarlig i Ambulansetjenesten; Cecilie Rød, ass enhetsleder i Akuttmottaket og Observasjonsenheten,; Kari Bøckmann, psykologspesialist/rådgiver.

​– Dette har vært et spennende og meningsfullt arbeid og vi gleder oss til å komme i gang, sier Remi Helland, bemanningskonsulent  i Ambulansetjenesten.


Barn som er igjen på skadestedet

– Helsepersonell har plikt til å ivareta barn og unges behov som pårørende. I akutte situasjoner kan synsinntrykkene være skremmende og følelsene sterke. Barn som er igjen på skadestedet har behov for omsorg, trygghet og forutsigbarhet. Voksne som er igjen sammen med barna har behov for konkrete råd om hva de skal gjøre. Dette er bakgrunnen for at vi nå har utviklet dette materiellet. Dette sier psykologspesialist/rådgiver Kari Bøckmann, som har utviklet materiellet sammen med Remi Helland og Cecilie Rød, ass enhetsleder i Akuttmottaket og Observasjonsenheten.


Plakat, akuttkort og undervisningsmateriell

Materiellet består av en plakat, et akuttkort samt undervisningsmateriell til opplæring av ambulansearbeidere.

– Plakaten kan henges opp på vaktrommet eller en annen plass på stasjonen der denne er lett synlig. Akuttkortet skal gis til voksne som er igjen sammen med barn på skadestedet. På kortets første side står det hva voksne bør gjøre «her og nå». På baksiden gis det råd om hva voksne skal gjøre samt være oppmerksomme på første tiden ved akutt sykdom i familien, sier Bøckmann.

Barns behov

– Tema som omtales i undervisningsopplegget er blant annet er barns behov. Barn trenger åpenhet. De ønsker å forstå og delta. Når barnet er den som har varslet er det svært viktig at dette kommenteres. Snakk med dem om at det de har gjort var viktig og riktig. Vær oppmerksom på om barn har hatt sterke inntrykk og videreformidle denne informasjonen til mottakende instans (akuttmottak, fastlege eller legevakt).

Akuttkortene er utarbeidet etter en ide fra Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende (BarnsBeste).