«Mer er ikke alltid bedre»

Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene. Torsdag 11. november markerer Nordlandssykehuset HF kampanjen Gjør kloke valg. Hensikten med kampanjen er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet.

Sissel Eidhammer, rådgiver Fagavdelingen
Publisert 11.11.2021
Sist oppdatert 31.08.2023
   
Et bord dekket med buttons, t-skjorter og bærenett som står Gjør kloke valg på


I september 2018 lanserte Legeforeningen en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling, Gjør kloke valg.

- Målsettingen med denne kampanjen er å spre informasjon om overdiagnostikk og overbehandling og oppfordre pasienter og klinkerne til sammen å gjøre de kloke utrednings- og behandlingsvalgene. På sikt ønsker vi å redusere omfanget av unødvendige og unyttige helsetjenester. Dette er noe vi absolutt stiller oss bak, sier Tonje Elisabeth Hansen, fagdirektør på Nordlandssykehuset HF.

- De fleste undersøkelser og behandlinger innebærer risiko for bivirkninger og uheldige hendelser. Hvis det er sannsynlig at undersøkelsen eller behandlingen vil være til stor hjelp for deg, er det lett å akseptere denne risikoen. Men hvis det er lite sannsynlig at undersøkelsen eller behandlingen er til stor hjelp for deg, er det dumt å akseptere slik risiko, sier hun.

- Både helsepersonell og pasienter kan ønske å gjøre undersøkelser "for sikkerhets skyld", men slike undersøkelser kan altså skade pasientene mer enn de hjelper dem.

Nærbilde av mange buttons som det står Gjør kloke valg på


Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF og Norges farmaceutiske forening også med i dette arbeidet.

Spørsmål pasienten bør still​​e

I forbindelse med kampanjen har det blitt utarbeidet fire spørsmål som pasienter kan stille til sin behandler. Hensikten med spørsmålene er at pasienter og helsepersonell skal snakke sammen om overdiagnostikk og overbehandling. Derfor oppfordres pasientene til å stille følgende spørsmål til sin behandler: 

1. Hvorfor må jeg ta denne testen/​behandlingen?

Noen tester, prosedyrer og behandlinger har flere ulemper enn fordeler. Ingen tester er perfekte. Noen ganger kan for eksempel tester være unormale, selv om du egentlig er frisk. Dette kan forårsake bekymring og kanskje medføre mer testing. Tester og prosedyrer kan også føre til unødvendig behandling som i verste fall kan skade.

2. Hva er risiko og bivirkninger?

​Få prosedyrer og behandling er helt uten risiko. Medisiner kan for eksempel ha bivirkninger og andre former for behandling kan innebære risiko. Snakk med legen din både om virkninger og bivirkninger og om  risiko  både ved en test, en prosedyre eller ved behandling.

3. Hva skjer om ​jeg ikke gjør noe?

​Mange plager går over av seg selv. Derfor er det viktig å snakke med legen om hva som skjer hvis man velger å ikke gjøre noe, og sammen legge en plan.

4. Finnes ​det alternativ?

​Du trenger å vite alternativene før du kan være med på å gjøre kloke valg om egen helse. Kampanjen har to hovedmålgrupper - behandlere og pasienter - og skal oppfordre til samtale slik at man sammen kan finne helsetjenester som:
  • ​​det er god evidens for
  • ikke påfører skade
  • virkelig er nødvendig​​​

Om Kloke valg-kampanjen

​Gjør kloke valg-kampanjen er en norsk versjon av den internasjonale Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012.

Målet med kampanjen er å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet. Mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige, men kan også være skadelige for pasientene. Her kan du lese mer om kampanjen.​​​​