Med ungdom i fokus

Med nytt informasjonsmateriell skal det bli lettere for ungdom og deres nærmeste å bli hørt i helsevesenet.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 29.10.2020
Sist oppdatert 29.09.2022     

Ungdomsrådet

Danielle Johanna Hansen, Trine-Lise Antonsen, Marie Dahlskjær og Lars Herman Nordland i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset

Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset har i samarbeid med Pasient- og brukerombudet i Nordland laget informasjonsmateriell rettet mot ungdom. Nå er prosjektet ferdig, og materiellet vil bli brukt av pasient- og brukerombudene over hele landet. 

- Vi ble kontaktet av Pasient- og brukerombudet som ønsket innspill til hvordan de kan nå ut til ungdom. Noe av det første vi kom med tilbakemelding på, var at deres materiell ikke appellerte til ungdomsgruppen, og at dette måtte de gjøre noe med, sier leder Marie Dahlskjær i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset. 

Sosiale medier

Pasient- og brukerombudet inviterte fire av ungdommene til å delta i en arbeidsgruppe, hvor temaet var å rette informasjon mot ungdom. Bakgrunnen for prosjektet er at de i liten grad mottar klagesaker fra unge.

Deltakere fra Ungdomsrådet har vært Danielle Johanna Hansen, Trine-Lise Antonsen, Marie Dahlskjær og Lars Herman Nordland. 

- Vi ga innspill på at de må være der ungdom er, nemlig sosiale medier. De må kunne svare på chat, være tilgjengelig over telefon, og rask til å svare, sier Dahlskjær. 

Positivt for alle

Målet for prosjektet var ikke bare å nå ut til ungdom, men også deres venner og familie. 

- Mange av oss har opplevd ting som ikke er helt greit, men kanskje ikke merket det før vi har snakket med for eksempel en venninne om det. Det at folk generelt vet om disse offisielle kanalene er positivt for alle, også pasientene. Det å vite hvor du skal gå, er viktig for å kunne gjøre at tjenestene kan bli bedre, sier Hansen.  

Laget brosjyrer

Resultatet er brosjyrer og materiell rettet mot ungdom. Nå skal de jobbe videre for å bli bedre på sosiale medier rettet mot ungdom. 

- Dette arbeidet hadde vi ikke kunnet gjennomført uten samarbeidet med ungdommene. Vi erfarer at tjenesteutvikling skjer best i samarbeid med folk som bruker tjenestene. Vi ser frem til videre samarbeid, og håper at ungdom henvender seg til Pasient- og brukerombudet når de lurer på noe eller erfarer at hjelpen de får er mangelfull, at de ikke blir hørt eller får svar på det de etterspør, sier seniorrådgiver Nina Adelsten Iversen i Pasient- og brukerombudet i Nordland.

Ungdomsrådet er glad for samarbeidet. 

- Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier Dahlskjær.