Med mulighet til fordypning

Som lege på Radiologisk avdeling får du stor mulighet til å fordype deg i enkeltområder.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 14.10.2020
Sist oppdatert 20.10.2022

​    

Hans Kristian Bø

Avdelingsoverlege Hans Kristian Bø og LIS i radiologi, Ingvild Halle Tomassen.

- Ved Radiologisk avdeling i Bodø har vi fokus på kvalitet. De fleste jobber med generell radiologi, men har mulighet til å fordype seg mer i enkelte områder. 

Det sier avdelingsoverlege i radiologi, Hans Kristian Bø, ved Nordlandssykehuset.

Ny maskinpark

- Som radiologisk avdeling for et stort sykehus betjener vi avdelinger innen de fleste fagområdene, og vi har stor variasjon i undersøkelsestyper. 

Sammen med ny maskinpark som leverer bilder av høy kvalitet, gjør dette at det faglige potensialet er stort. 

- Vi deltar i tverrfaglige tumormøter innen både gastrokirurgi, urologi og lunge, i tillegg til daglige morgendemonstrasjoner, forteller han. 

Godt samarbeid

LIS-ene på avdelingen er i stor grad plassert sammen med overlege i det daglige arbeidet, slik at man kan utnytte erfaringen i en mestersvenn-situasjon.

- Det er lav terskel for å spørre hverandre om råd og diskutere undersøkelser, sier Bø.

Han poengterer spesielt det gode samarbeidet med radiografene. 

- Samarbeidet med dyktige radiografer er viktig i hverdagen, og en forutsetning for å kunne levere god kvalitet på arbeidet, sier han.


Hans Kristian Bø